test

Nova kadrovska rješenja tehničke Vlade FBiH, uvijek ista megalomanska imena

Vlada FBiH je formirala Radnu grupu čiji je zadatak da analizira postojeće zakone i propise na nivou Federacije BiH kojim se uređuju različite kategorije državne i javne imovine, te, po potrebi, izradi njihove izmjene i dopune u skladu sa odlukama Ustavnog suda BiH. Ovu radnu grupu su imenovani Edita Kalajdžić (predsjednica), Goran Ratković, Lejla Lačević – Mizdrak, Rasim Tiro, Goran Brkić, Edin Perenda, i Josip Nikolić (članovi).

Vlada je usvojila dokumente potrebne za pokretanje procesa izbora i imenovanja jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije BiH.

Vlada je dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH o imenovanju Esada Hume za direktora ovog fonda.

Vlada je dala prethodne saglasnosti Skupštini UNIS Ginexa d d Goražde za razrješenje Hamida Bahte vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, na lični zahtjev , te za imenovanje Semira Šuta za vršioca ove dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže tri mjeseca.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim sjednicama skupština privrednih društava danas su, uime Vlade FBiH, opunomoćeni Renato Škrobo (JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar), Sanela Milavić – Repak (BH Telecom d.d. Sarajevo), Adnan Frljak (Tehničko-remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići), Halko Balavac (Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo), Jasmina Pašić (RMU Banovići d.d. Banovići) Dragana Batinić Plakalović (Union banka d.d. Sarajevo).

Insajder.media

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR