Je li Blok 7 u Tuzli zvanično propao? Prihvaćen prijedlog da se odbiju alternativni proizvođači opreme

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je prihvatila prijedlog Elektroprivrede da se ne prihvate alternativni podizvođači ključne opreme za gradnju termobloka 7 u Tuzli i to nakon što se američka firma koja je trebala dobavljati spomenutu opremu ugasila.

Izgradnja Bloka 7 Termoelektrane u Tuzli uveliko je trebala biti u toku, međutim sve je stopirano obavještenjem kineskog konzorcija GGGC-GEDI prema Elektroprivredi BiH da ne može u potpunosti ispuniti potpisani EPC ugovor zbog povlačenja kompanije General Electric (GE) iz projekta.

Riječ je o podizvođaču radova, koji se shodno ugovoru, obavezao za proizvodnju kotla, turbine i generatora. Kineski konzorcij koji učestvuje u ugovoru predložio je njegovu izmjenu, a koju je FBiH danas i zvanično odbila.

Ovim činom projekat gradnje Bloka 7, koji je trebao biti zamjenski blok za blokove 3, 4 i 5 u Termoelektrani Tuzla će vjerovatno propasti.

Vlada Prihvatila prijedlog Elektroprivrede

Naime, Vlada Federacije BiH danas je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o tehničkoj ocjeni alternativnih ponuđača ključne opreme iz EPC Ugovora za izgradnju bloka 7-450 MW u TE Tuzla.

Prihvatila je prijedlog JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo da se odbije prijedlog novih alternativnih podizvođača ključne opreme, te da se uputi poziv EPC lzvodaču da realizuje Ugovor koji je potpisan 27. 8. 2014. godine sa pripadajućim aneksima 1 – 13, bez izmjene podizvođača.

Također je zadužila JP EPBiH da u slučaju nemogućnosti nastavka realizacije Ugovora od strane EPC izvođača o tome obavijesti Vladu FBiH i zatraži saglasnost za raskid ugovora po ispunjenju svih formalno — pravnih uslova, a u cilju zaštite interesa JP EPBiH i Vlade FBiH.

U informaciji Ministarstva je navedeno da je Vlada FBiH 4. 11. 2021. godine, zadužila JP Elektroprivreda BiH d.d. da nastavi pregovore sa EPC izvodačem s ciljem realizacije EPC ugovora sa novim podizvodačima ključne opreme, uz obezbjedenje najboljih uslova za JP EPBiH i Federaciju BiH, uzimajući u obzir okolnosti koje su se u međuvremenu desile. Istim zaključkom zadužena je EPBiH da oformi Stručni tim za pregovore sa EPC lzvodačem, koji će uključiti i nezavisnog konsultanta.

Elektroprivreda BiH je provela postupke javne nabavke za usluge tehničkog konsultanta za nastavak pregovora sa EPC izvođačem s ciljem realizacije EPC Ugovora za izgradnju Bloka 7 i usluge pravnog konsultanta u vezi realizacije Ugovora o inženjeringu, nabavci i izgradnji — EPC Ugovora sa alternativnim podizvođačima ključne opreme, te je za tehničkog konsultanta izabran Konzorcij iz Slovenije, a za pravnog konsultanta izabrana je Grupa ponudača (advokatskih društava).

Formirala je i Stručni tim za tehničku ocjenu alternativnih podizvodača ključne opreme EPC Ugovora za izgradnju Bloka 7, koji uključuje i nezavisnog konsultanta.

Na osnovu pregleda dostavljene dokumentacije od EPC izvodača za predložene alternativne podizvođače ključne opreme (kotao, turbina i generator) iz EPC Ugovora, Stručni tim smatra da predloženi podizvodač za projektovanje, izradu i ugradnju kotla trenutno ne zadovoljava zahtjeve iz tendera i EPC ugovora, jer se iz dostavljene dokumentacije ne može nedvosmisleno zaključiti da li isti posjeduje znanje i iskustva na izgradnji postrojenja za kotao ložen lignitom u prahu koji su neophodni za uspješnu realizaciju projekta.

U informaciji Ministarstva je također istaknuto da su Uprava i Nadzorni odbor EPBiH na održanim sjednicama prihvatili zaključke Stručnog tima, da je na temelju tehničke ocjene dostavljene dokumentacije utvrđeno da alternativni podizvodači ključne opreme (kotao, turbine, generator), predloženi aktima EPC izvođača od 29. januara i 10. septembra 2021. godine, ne ispunjavaju uslove iz tenderske dokumentacije iz EPC ugovora i da nisu dokazali da mogu realizirati tehničko — tehnološko prihvatljivo rješenje, te da isti ne mogu biti prihvaćeni.

Uprava i Nadzorni odbor EPBiH su zatim odbili prijedlog novih alternativnih podizvodača ključne opreme i pozvali EPC izvođača da realizuje EPC Ugovor koji je potpisan 27. 8. 2014. godine sa pripadajućim aneksima 1-13, bez izmjene podizvođača.

Uprava i Nadzorni odbor EPBiH su putem Federalnog ministarstva Vladi Federacije BiH dostavili izvještaj o radu Stručnog tima za tehničku ocjenu alternativnih ponudača ključne opreme iz EPC Ugovora sa donesnim zaključcima, na saglasnost, te će po njenom dobijanju obavijestiti EPC izvođača o neprihvatljivosti alternativnih podizvodača ključne opreme i pozvati ga da realizuje EPC Ugovor od 27. 8. 2014. godine sa pripadajućim aneksima 1-13, bez izmjene podizvođača.

Raskid ugovora

U informaciji se također navodi da u slučaju da EPC izvodač i nakon tri pismene opomene ne ispuni svoje obaveze koje proizilaze iz EPC Ugovora, EPBiH će obavijestiti Vladu FBiH da su se stekli uvjeti za raskid EPC Ugovora, te će nakon saglasnosti Vlade i Parlamenta FBiH, a u skladu sa odredbama EPC Ugovora, raskinuti Ugovor, uz preduzimanje svih mjera i aktivnosti na zaštiti interesa JP Elektroprivreda BiH d.d.

Informaciju o tehničkoj ocjeni alternativnih ponudača ključne opreme iz EPC Ugovora za izgradnju bloka 7 u TE Tuzla sa prijedlogom zaključaka upućena je i Parlamentu Federacije BiH na razmatranje.

A raskid ugovora inicirat će i raskide drugih ugovornih obaveza, koje su vezane za dokument, prije svega sporazum o kreditnoj liniji sa Izvozno-uvoznom bankom Kine za kredit od 613.990.000 eura koji je ugovorila Elektroprivreda BiH.

Klix.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR