Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers

Vlada HBŽ o VE Ivovik: Požurite, noge lagane!

Na temelju članka 31. stavak 1. Zakona o izvlaštenju (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:70/2007, 36/2010, 25/2012, 8/2015 i Odluke US i 34/2016), rješavajući po Zahtjevu korisnika nepotpunog izvlaštenja Društva VE Ivovikd.o.o. Sarajevo broj:05/1-27-3-2425/22 od 01.09.2022. godine Veza broj: 05/231-3-1429/13 od 13.12.2013. godine, za predaju u posjed nepotpuno izvlaštenih nekretnina rješenjima Službe za geodetske poslove, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad, radi izgradnje Vjetroelektrane Ivovik i pristupnih putova za istu, Služba za geodetske poslove, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad, donosi Rješenje :

1.Dozvoljava se korisniku izvlaštenja Društvu „VE IVOVIK“ d.o.o. Sarajevo sa sjedištem ul. Muhamera Omerbegovića 16. Sarajevo, ulazak u posjed nekretnina nepotpuno izvlaštenih pravomoćnim Rješenjima Službe za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad, radi izgradnje VE IVOVIK i izgradnje pristupnih putova za istu na nekretninama u K.O. Eminovo Selo.

2. Prije predaje u posjed nepotpuno izvlaštenih nekretnina Služba za geodetske poslove, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad je osigurala sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za nepotpuno izvlaštene nekretnine u skladu s odredbama članka 31. stavak 1. Zakona o izvlaštenju Federacije BiH tj. korisnik izvlaštenja stječe pravo na posjed izvlaštene nekretnine danom pravomoćnosti Rješenja o izvlaštenju, ukoliko je ranijim vlasnicima isplatio naknadu za izvlaštenu nekretninu, odnosno predao u posjed drugu odgovarajuću nekretninu odnosno ukoliko se raniji vlasnik i korisnik drugačije ne sporazumiju.

RJESENJE VE IVOVIK – ULAZAK U POSJEDPreuzmi

www.tomislavnews.com/Općina Tomislavgrad

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR