Skandal na pomolu: FBiH platila za 800.000 vakcina, a dobila samo 218.510?!

Iako je prošlo dvije godine od avansnog plaćanja iz Ministarstva zdravstva naveli da će se ovim pozabaviti u narednom periodu. Građani zakinuti, FBiH u gubitku, piše portal Fokus.ba.

Prošlo je skoro dvije godine od kada putem Instrumenta za globalni pristup vakcina protiv bolesti COVID-19 (COVAX) kada je Ministarstvo zdravstva FBiH avansno uplatilo sredstva u iznosu od 13.722.042 KM za nabavku 800.000 doza vakcina, a Federaciji BiH od tada do danas isporučeno samo 218.510 doza. I niko ništa ne poduzima po ovom pitanju, budući da su građani zakinuti za više od 580.000 doza, dok je protraćen javni novac u iznosu većem od 10 miliona KM!

Riječ je o skandalu na pomolu kojem su ušli u trag federalni revizori češljajući dokumentaciju Ministarstva zdravstva FBiH. U izvještaju za 2021. godinu naveli su da se Federalno ministarstvo moralo obratiti Pravobranilaštvu BiH. Ministarstvo zdravstva je u odgovoru Uredu za reviziju institucija tek naveli da će poduzeti aktivnosti na rješavanja ovih pitanja u narednom periodu?!

Revizori podsjećaju da u skladu s članom 8. Sporazuma s COVAX-om, ukoliko se zaključi da se putem mehanizma COVAX ne mogu osigurati potrebne količine vakcine za COVID-19 ili vakcine zadovoljavajućeg kvaliteta i sigurnosti, razmotrit će se izlazak iz ugovorenog odnosa u vezi s COVAX-om u skladu sa ugovorenim uslovima i uobičajenom praksom ugovorenih odnosa slične vrste. Podršku u provođenju procedura pruža Pravobranilaštvo BiH, a za eventualne nesporazume nadležan je Sud BiH.

Kako dalje navode u ovom izvještaju za Ministarstvo zdravstva FBIH, transfer za nabavku vakcina protiv COVID-a 19 planiran je u iznosu od 12.000.000 KM.

Sredstva su preraspoređena Odlukom Vlade FBiH41 na Zavod za javno zdravstvo FBIH koji je zadužen za nabavku 500.000 doza vakcina. Vijeće ministara BiH i GAVI SAVEZ (neprofitna fondacija koja je registrovana u Ženevi (Švicarska) su 18. 9. 2020. godine potpisali Ugovor o preuzimanju obaveza (aranžman o obaveznoj kupovini) kojim je definisano da će učesnici u COVAX mehanizmu imati pristup vakcinama zbog mehanizma o avansnoj kupovini koji će GAVIzaključiti sa proizvođačima vakcina.

Potpisivanju ovog Ugovora prethodilo je zaključivanje Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u vezi nabavke vakcine putem Instrumenta za globalni pristup vakcini za sprečavanje COVID-a 19 (COVAX) kojisu 15. 9. 2020. godine potpisala entitetska ministarstva zdravstva, Odjel za zdravstvo Brčko distrikta BiH, kao i Ministarstvo civilnih poslova BiH koje je zaduženo za implementaciju. Sporazumom je predviđena nabavka potencijalne vakcine po cijeni od 10,55 USD za 20% populacije stanovništva ukupne vrijednosti od 12.997.600 USD, od čega Federacija BiH treba uplatiti 8.440.000 USD (800.000 doza za 400.000 stanovnika), Republika Srpska 4.220.000 USD (400.000 doza) i Brčko distrikt BiH 337.600 USD (32.000 doza).

Prema posljednjim zvaničnim podacima u posebnoj Informaciji koju je 24. 2. 2022. godine razmatrala i usvojila Vlada FBiH, za potrebe stanovništva Federaciji BiH je ukupno iz raznih izvora isporučeno 2.152.244 doza vakcina protiv COVID-a 19, od čega je kantonima distribuirano 1.800.728 KM doza. Od ovog broja utrošeno je 1.175.982 doza (551.093 osobe), dok je 624.746 doza neutrošeno (na zalihama). Konstatovani izvora prijema vakcina za potrebe stanovništva FBiH su: 1) COVAX mehanizam (218.510 doza); 2) Zavod za javno zdravstvo (Sinofarm 500.000 doza kupljene 2021. godine), 3) Projekat EU4Health (implementira Ministarstvo civilnih poslova BiH 97.110 doza) i 4) donacije (1.336.624 doze).

Također, revizori navode da je transfer za poduzimanje mjera za sprečavanja i suzbijanje bolesti COVID-19 iz nadležnosti FBiH izvršen je u iznosu od 310.126 KM, što u odnosu na plan od 2.000.000 KM predstavlja 15,51%. Ova sredstva su u potpunosti realizovana u skladu s Programom utroška sredstava koji je usvojila Vlada FBiH (decembar 2021. godine) za plaćanje neizmirenih obaveza iz 2020. godine za troškove uspostave i korištenja karantena na području Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona, u uslovima važenja Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području FBiH, 42 u skladu s članom 46. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti43 (128.556 KM Kanton Sarajevo i 181.570 KM Zeničko-dobojski kanton).

Fokus.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR