Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers

Nevjerovatno: Kancelarije u Hagu plaćaju pola miliona KM, a Tribunal zatvoren 2017?!

Iako je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) u Hagu ili Haški tribunal, kako mu glasi ustaljeni naziv u medijima, prestao s radom 2017. godine, Predsjedništvo BiH i dalje plaća kancelarije i oficira za vezu u Holandiji?!

Naime, ukupni rashodi kancelarija oficira za vezu sa 31. decembrom2021. godine iznosili su skroo pola miliona KM, odnosno 443.817 КM. Кancelarija broj 1 koštala je 350.495 КM, Кancelarija broj 2 – 55.239 КM, a Кancelarija broj 3 – 38.083 КM. Prema vrsti rashoda, značajni izdaci se odnose na bruto plate i naknade zaposlenih (232.932 КM), naknade troškova zaposlenih (118.830 КM), izdatke za ugovore o djelu (neto 40.933 КM), zakup kancelarijskog i parking prostora (28.394 КM) te ostale materijalne troškove (22.728 КM).

Ovo su podaci državnih revizora koji su utvrdili neopravdano i nenamjensko trošenje Predsjedništva BiH. Da apsurd bude još veči, Predsjedništvo je još 2013. godine donijelo Odluku o postepenoj transformaciji kancelarija oficira za vezu s Haškim tribunalom.

Odlukom je precizirano da će kancelarije oficira za vezu koji imaju sjedište u Hagu biti transformisane i prestaće s radom u Holandiji u vremenskom okviru i u skladu s dinamikom koje će svojom odlukom odrediti svaki član Predsjedništva zaoficira za vezu iz reda konstitutivnog naroda kojem on pripada.

Po donošenju i provođenju navedene Odluke, predviđeno je da će oficiri za vezu svoje poslove i zadatke nastaviti obavljati u Bosni i Hercegovini, pri kabinetima članova Predsjedništva BiH Devet godina kasnije, BiH još uvijek plaća i kancelarije za oficire za vezu s Tribunalom u Holandiji.

Iako je članom 4. Odluke o statusu oficira za vezu predviđeno da će Predsjedništvo, najmanje jedanput godišnje, razmatrati izvještaje o radu oficira za vezu, uključujući ocjenu uslova za ostvarivanje njihove funkcije, revizorima nisu prezentovani dokazi da je Predsjedništvo razmatralo izvještaje o radu kancelarija oficira za vezu niti za prethodnu (2020.) niti za tekuću (2021.) godinu.

Ukupan broj zaposlenih u kancelarijama oficira za vezu sa 31.12.2021. godine je bio tri, od kojih su dva u Hagu.

Fokus.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR