Ministarstvo Zore Dujmović bez kriterija podijelilo 5 miliona KM

Istaknuto je i da Ministarstvo ne posjeduje dokumentaciju o vlasništvu i posjedu imovine čija je sadašnja vrijednost iskazana u iznosu od 862.444 KM

Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH kojim upravlja ministrica Zora Dujmović (HDZ BiH), kako stoji u izvještaju Ureda za reviziju institucija, velikim djelom je netransparentno dijelilo milionske transfere iz budžeta, piše Fokus.ba.

-Realizacija sredstava tekućih transfera u iznosu od 5.085.270 KM (transferi za: sport od značaja za FBiH, kulturu od značaja za FBiH, obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa, institucije znanosti i kulture od značaja za BiH i mlade), od čega se na interventna sredstva odnosi 332.000 KM, izvršena je najvećim dijelom bez primjene jasnih i mjerljivih kriterija. Također, nije definirana dokumentacija kojom se potvrđuje ispunjenost utvrđenih kriterija. Navedeno ukazuje na to da nije osigurano transparentno i efikasno upravljanje proračunskim sredstvima, sukladno članku 38. Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2021. – navodi se u izvještaju.

Revizijom su utvrdili da se izbor korisnika u najvećoj mjeri zasnivao na subjektivnoj ocjeni članova komisije za bodovanje pristiglih zahtjeva. Vršeno je bodovanje i općih i posebnih kriterija, iako bi propisani opći kriteriji trebali definirati samo uvjete za ostvarenje prava na dodjelu sredstava, dok bi se visina odobrenih sredstava trebala utvrđivati isključivo temeljem ocjenjenih posebnih kriterija.

-Ne možemo potvrditi niti ispunjenost utvrđenih kriterija (hitnost, nepredviđenost, specifičnost programa) kod realizacije interventnih sredstava u iznosu od 332.000 KM. Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata u okviru Transfera za sport, kojim se povećava imovina korisnika sredstava, predstavlja kapitalni transfer, a planirano je i iskazano na poziciji tekućih transfera. S obzirom na navedeno, utvrdili smo da transferi nisu planirani i realizirani sukladno kontnom planu utvrđenom Pravilnikom o knjigovodstvu proračuna u FBiH. Navedeno ukazuje da nije osigurano transparentno i efikasno upravljanje proračunskim sredstvima, sukladno članku 38. Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2021. Godinu – kaže se u izvještaju.

Nadalje, raspodjela sredstava od igara na sreću u iznosu od 493.292 KM za projekte „Promoviranje kulture“ i „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“, ističu revizori, izvršena je na osnovu posebnih kriterija koji nisu mjerljivi i za koje nije utvrđena dokumentacija kojom bi se potvrdila njihova ispunjenost. Ova sredstva prikupljaju se na posebnom namjenskom računu i evidentiraju se u Glavnoj knjizi kao izvršenje proračuna Federalnog ministarstva finansija

Odukom Vlade FBiH od 23. 9. 2021. godine Ministarstvu je odobrena raspodjela dijela prihoda u iznosu od 493.292 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2020. godini po osnovu naknade za priređivanje igara na sreću.

Istaknuto je i da Ministarstvo ne posjeduje dokumentaciju o vlasništvu i posjedu imovine čija je sadašnja vrijednost u bilanci stanja na 31. 12. 2021. godine iskazana u iznosu od 862.444 KM.

-Ministarstvo se 7. 10. 2020. godine obratilo Federalnom pravobraniteljstvu sa zahtjevom za upis vlasništva nad zgradom na Obali Maka Dizdara br. 2, dodijeljenom odlukama Vlade FBiH. U odgovoru Federalnog pravobraniteljstva od 26. 6. 2021. godine navedeno je da se ta nekretnina ne može uknjižiti kod nadležnog suda na Ministarstvo s obzirom na to da je upisana kao državno vlasništvo i da se na nju odnose odredbe Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom – stoji u izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH.

Fokus.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR