Krivična djela Igora Pejića!

Na našu mail adresu stigao je mail u kojem se opisuje kriminal Igora Pejića, sekretara u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH. Isti prenosimo u cijelosti. Za pretpostaviti je da su kaznena djela opisanu u dopisu, prijavljena i nadležnim tijelima BiH.

PRIJAVA KRIVIČNIH DJELA IGORA PEJIĆA

Zloupotreba službenog položaja ili ovlasti, Pronevjera u službi, Prevara u službi, Posluga u službi, Mito i korupcija, Povrede ravnopravnosti čovjeka i građanina,…, propisane Krivičnim zakonom BiH.

Ovim putem želim prijaviti više krivičnih djela od kojih su najteža navedena u ovoj prijavi, a pravom istragom nadležnih organa otkrit će se još protuzakonitih radnji.

Igor Pejić, Sekretar Ministarstva komunikacija i prometa BiH, počinio je sva navedena krivična djela, kao i još krivičnih djela koja će se otkriti prilikom istrage.

Igor Pejić vozi službeno vozilo Škoda, model SUPERB, registarske oznake E30-T-533 čija je nabavna cijena sa svom dodatnom opremom cca. 90.000,00 KM.

Pravilnikom o uvjetima nabave i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH jasno je propisano da to vozilo spada u VIŠU SREDNJU KLASU VOZILA (vrijednosti do 100.000 KM), a prema zakonu Igor Pejić (sekretar) NEMA pravo na službeno vozilo te klase.

Sekretar prema zakonu može da koristi službeno vozilo SREDNJE KLASE (vrijednosti do 50.000,00 KM). A nijedno službeno vozilo nema pravo koristiti 24 sata, a što Igor Pejić grubo krši.

Igor Pejić, počinio je krivično djelo Gruba zloupotreba položaja i sredstava koristeći ga u privatne svrhe. Protuzakonito korištenje službenog vozila 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, i na taj način već godinama koristi službeno vozilo, a na što NEMA pravo!

Riječ je o gruboj zloupotrebi položaja i ovlasti, u vezi dolaska i boravka na radnom mjestu, kao i zloupotrebe sredstava navedene institucije koristeći ih u privatne svrhe.

Pejić najmanje 3 puna radna dana izostaje s posla, a preostala 2 radna dana u sedmici provede samo pola radnog vremena na radnom mjestu. Dokaz evidencija ulaza i izlaza iz ministarstva, kamere na ulazu izlazu, izjave uposlenih radnih kolega.

Zloupotrebom položaja oštetio je budžet BiH za stotine hiljada maraka na način da svaki drugi dan (ponedjeljak, srijeda, petak) koristi službeno vozilo u privatne svrhe, i to sve u radnom vremenu, na relaciji Sarajevo- HRVATSKA (Imotski, Makarska) -Sarajevo. Na taj način, službenim vozilom u privatne svrhe pređe mjesečno oko 6.000 kilometara, na godišnjem nivou riječ je o preko 70.000 kilometara!!!

Sve navedeno se može veoma lako dokazati, na graničnom prelazu Gorica postoje kamere, video zapisi, kao i evidencija prolaska vozila (skener), te je sve dostupno za provjeru. Dodatni dokaz je evidencija prelaska vozila na Hrvatskoj strani (prelaz Vinjani donji), gdje postoji (skener) snimanje tablica vozila na ulazu i izlazu iz države, kao i evidencija koju spremaju u kompjutersku arhivu.

Takav način korištenja službenog vozila u privatne svrhe Igor Pejić koristi već godinama čime je kroz dugogodišnju zloupotrebu oštetio budžet za više stotina hiljada maraka!

Zloupotrebljavao je, i dan danas to čini, svoju poziciju u ministarstvu te lažirao putne naloge za privatna putovanja po BiH i Hrvatskoj (gdje također ima prebivalište).

Igor Pejić privatizirao je ministarstvo komunikacija i prometa BiH, ministri i zamjenici se mijenjaju, ali Igor Pejić ostaje na radnom mjestu i sve se dublje ukopava, godinama čineći kriminalne radnje i terorizirajući svoje radne kolege stavljajući sebe u položaj iznad njih, i uzimajući sebi za pravo da naređuje svima, a sve uz prijetnju da će dobiti otkaz ako se pobune i kažu bilo šta protiv njega.

Istraga će pokazati da je Igor Pejić vršio (i još uvijek vrši) pritisak na sebi podređene djelatnike. Odnos Igora Pejića prema zaposlenicima navedene službe je neprimjeren i nezakonit prilikom čega krši njihova osnovna ljudska prava, kao ravnopravnih građana i pripadnika konstitutivnih naroda u BiH.

Tužilaštvo BiH i SIPA mogu veoma lako prikupiti dokaze da je navedeni sekretar počinio grube zloupotrebe položaja u vezi dolaska i boravka na radnom mjestu, kao i zloupotrebe sredstava navedene institucije koristeći ih u privatne svrhe.

Igor Pejić, počinio je još jedno krivično djelo. Duži vremenski period (5 godina) primao je naknadu za odvojeni život na osnovu LAŽNE IZJAVE koju je naveo u svojoj prijavi i na osnovu koje je godinama primao naknadu za odvojeni život. Igor Pejić živi u Sarajevu, a lažno je naveo da živi u Grudama. Više godina je primao naknadu, nakon čega su mu kolege sugerirale da je to protuzakonito i da treba navesti svoje pravo prebivalište (a to je Sarajevo) i odreći se primanja naknade ili će ga prijaviti. Igor Pejić je tada vikao, galamio i upućivao ozbiljne prijetnje kolegama, prijeteći da će on osobno dati otkaz onome ko se usudi spomenuti njegovu lažnu prijavu. Nakon toga je promijenio mjesto prebivališta, ali novac koji je godinama dobivao nije vratio niti je odgovarao za ovo krivično djelo. Krivično djelo je počinjeno i počinitelj mora odgovarati pred zakonom!

Igor Pejić posjeduje ogromnu imovinu, nesrazmjernu u odnosu na njegove legalne prihode koje ostvaruje u vidu plaće u ministarstvu što je također potencijalno krivično djelo koje je lako dokazivo.

Odgovor je: Mito i korupcija od strane sekretara ministarstva komunikacija i prometa BiH. Naime, Igor Pejić, pored velike kuće u Grudama, posjeduje dva stana u Mostaru, kao i tri stana u Sarajevu, a što nikako nije mogao kupiti od svoje plaće. Samo neka se usporede primanja i vrijednost kuće i pet (5) stanova! I to je imovina koja je dokaziva, a može se samo pretpostaviti koliko ima imovine koja nije dokaziva (novac u gotovini, nekretnine po Hrvatskoj i BiH na drugim osobama). Igor Pejić je prilikom razvoda kupio još jedan stan (ŠESTI STAN!) u Ljubuškom, koji je sporazumnim razvodom pripao njegovoj (sada) bivšoj supruzi, da bi se bivša supruga odrekla daljnjeg potraživanja bračne stečevine.

Riječ je o mitu i korupciji koju godinama čini Igor Pejić na način da PRODAJE licence za kamione (CEMT dozvole) vlasnicima kamiona. Sve se može veoma lako dokazati istragom nadležnih institucija, a počinitelja po zakonu kazniti. Javna je tajna da se vikendom nalazi sa vlasnicima kamiona (područje Hercegovine) gdje uzima novac za CEMT dozvole. Vlasnici kamiona daju novac Igoru Pejiću da bi im Igor Pejić osigurao dovoljan broj CEMT dozvola.

Žalosno je da ovakve osobe rade u državnim institucijama.

Igor Pejić, počinio je krivično djelo, pogoduje privatnim firmama “Centar motor” (Milan Ševo koji moguće stoji i iza Pejićeve “kupnje” stana u Ljubuškom), a na štetu države, prilikom čega uzima novac za usluge čineći i krivično djelo mito i korupcija, a o čemu su internet portali više puta pisali (Žurnal, Fokus, Otpor media…) Sve je dostupno za vidjeti na internetu.

Igor Pejić je počinio još veći broj krivičnih djela, dio je naveden u ovoj prijavi a istraga će pokazati da je počinio još krivičnih djela. Bio je prijavljen i osumnjičen za neka druga krivična djela, međutim zbog protiuzakonitih usluga koje i dan danas čini sumnjivim tajkunima, mito i korupcija čine svoje i predmeti završavaju u ladici. Nažalost i dio tužiteljstva je korumpiran. Ovaj put postoje neoborivi dokazi da je počinio više krivičnih djela.

Primjer Dragana Šojića, aktualnog direktora Službe za zajedničke poslove institucija BiH osumnjičenog i uhićenog za više krivičnih djela je obična “kamilica” u odnosu na broj protuzakonitih radnji počinjenih od strane Igora Pejića.

Insajder.media

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR