Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers

Kako je vlast u FBiH samo za godinu bacila niz vodu šest miliona KM

Prema evidencijama Ministarstva finansija FBiH taksa na nepovučena sredstva ugovorena je i trenutno se za čak 24 projekata na području Federacije BiH.

Riječ o različitim projektima na nižim i višim nivoima za koje je Federacija dobila novac, ali ga uopće nije do kraja povukla, zbog čega mora plaćati penale, piše portal Fokus.ba.

Naime, ugovoreni iznos kredita za ta 24 projekata iznosi skoro dvije milijarde, dakle 1.795.932.252 KM. Povučeni iznos kredita zaključno s 31. 12. 2021. godine, prema podacima federalnih revizora u najnovijem izvještaju o izvršenju Budžeta FBiH za 2021. godinu, iznosio je 903.976.358 KM, dok je iznos nepovučenih sredstava iznosio čak 891.955.894 KM, dakle skoro 900 miliona KM.

Ukupna plaćena taksa na nepovučena sredstva, zaključno s 31. 12. 2021. godine, iznosila je 24.319.889 KM, od čega se na taksu plaćenu u 2021. godini odnosi 6.123.834 KM.

Sve obaveze po troškovima na nepovučena sredstva snose krajnji korisnici kredita, osim obaveza po kreditima Međunarodne banke za obnovu i razvoj – IBRD, koji se plaćaju iz Budžeta FBiH.

Javno preduzeće Autoceste FBiH jedan je od korisnika koji često ne povlači sredstva za ugovorene projekte odnosno za gradnju novih kilometara autoputa. Tu su još i općine Visoko, Gradačaca, Živinice, Banovići, Kladanj za različite lokalne projekte.

Takse za nepovlačenje sredstava plaćene su i za projekte Cesta FBiH, Elektroprivrede BiH i Elektroprivrede HZHB, Kantona Sarajevo itd.

Revizori su u oovm izvještaju naveli i jedna krajnje ignorantski odnos Vodovoda Mostar prema Ministarstvu finansija odnosno vladi FBiH kada je riječ o implementaciji projekta.

Supsidijarni kreditni ugovor potpisan je 16. 11. 2000. godine između BiH, FBiH i JP „Vodovod“ d.o.o. Mostar, kojim je ugovoreno zaduženje u iznosu od 9.082.067 SDR, odnosno preračunato u KM na 31. 12. 2021. godine 21.981.337 KM, s grace periodom od 10 godina i otplatom u periodu od 1. 4. 2010. godine do 1. 4. 2035. godine.

Umjesto krajnjeg korisnika, u 2021. godini plaćeno je 1.204.458 KM (glavnica u iznosu od 1.097.765 KM i kamate u iznosu od 106.692 KM), a preostale obaveze po glavnici kredita na 31. 12. 2021. godine iznosile su 14.837.448 KM.

– JP „Vodovod“ d.o.o. Mostar nije plaćao ove obaveze, što je direktno uticalo na izdatke Budžeta FBiH, budući da FBiH obaveze prema kreditorima mora izmiriti u ugovorenom i dospjelom roku. Ministarstvo finansija je 18. 11. 2021. godine, pozivajući se na nalaze iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva finansija za 2020. godinu, uputilo akt JP „Vodovod“ Mostar. Traženo je očitovanje na okolnosti postojanja supsidijarnog sporazuma o preuzimanju otplate obaveza po ovom kreditu, te da isti dostave Ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji. JP „Vodovod“ Mostar nije se očitovalo po ovom pitanju. Iako je Ministarstvo finansija uputilo akt Javnom preduzeću „Vodovod“ Mostar, nisu poduzete adekvatne aktivnosti kako bi se obaveze po ovom kreditu tretirale u skladu sa zaključenim supsidijarnim kreditnim ugovorom i kako bi se evidentiralo potraživanje od krajnjeg korisnika za iznos plaćenih obaveza. Posebno ističemo činjenicu da se „Vodovod“ Mostar nije nikako očitovao po ovom pitanju – navedeno je u izvještaju.

Fokus.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR