JOŠ JEDNA LAŽ FADILA NOVALIĆA / Federacija BiH ni ove godine nije nabavila kanadere ili zračne traktore, a požari bukte

Vlada FBiH usvojila je eleborat o nabavci letjelica za gašenje požara i spašavanje u aprilu. Predviđeno je da prva aktivnost koju treba ugovoriti jeste najam letjelica i posade za 2022. godinu ili neko drugo ad hoc rješenje.

Tokom ove godine nije realno očekivati da se uspostavi zračna jedinica i nabave letjelice za gašenje požara. Radna grupa koju je formirala Vlada FBiH izradila je elaborat u kojemu su definirani problemi koji se trebaju riješiti i ciljevi koji se žele postići kada je u pitanju problematika gašenja požara otvorenog prostora.

Budući da požari skoro svaki dan bukte u susjednoj Hrvatskoj, pitali smo člana Radne grupe i pilota helikoptera iz Helikopterske grupe Specijalne policije FUP-a Borislava Balabana da li je Vlada FBiH već nabavila zračne traktore.

“Trenutno nismo ništa nabavili. Elaborat je predvidio da se prvo uspostavi jedinica, izabere direktor pa da onda on uspostavi jedinicu, ljude i organizaciju jedinice pa tek onda da se nabave avioni. Određeno je bodovanje gdje će avioni biti u hangarima”, kazao je Balaban za Klix.ba.

Među potencijalnim lokacijama skladištenja aviona za gašenje požara, grad Mostar dobio je najviše bodova jer je najbliži mjestima požara. Ranije je konstatirano da bi sjedište zračne jedinice trebalo biti na Aerodromu Mostar gdje bi bili locirani protivpožarni avioni, a da helikoptere treba stacionirati u Sarajevu.

“Dalje se nastavilo, pošto se na avione čeka godinu i po do dvije. I prije su bili veliki rokovi, ali sada su još veći. Bilo je i pitanje iznajmljivanja letjelica, pa je radna grupa koja je trebala da se dalje bavi iznajmljivanjem i formiranjem te jedinice”, istakao je.

Specijaliziranom grupom koja će se baviti zaštitom i spašavanjem od požara će rukovoditi direktor. Elaboratom iz aprila je preporučeno da je u prvoj fazi potrebno nabaviti samo protivpožarne avione (dva jednosjeda i jedan dvosjed – amfibijska varijanta), a u drugoj fazi helikoptere.

Bilo bi optimalno da se nabave tri helikoptera, ali broj i dinamika nabavke, kao i vrijeme realizacije, zavisit će od budžeta FBiH. Zračna jedinica za gašenje požara otvorenog prostora te druge zadatke zaštite i spašavanja treba biti organizirana kao nezavisni pravni subjekt pri Vladi FBiH.

“Radna grupa je uradila sve prijedloge, zaključke i uputit će ih prema Vladi, kako da se iznađe ako ne postoji zakonsko rješenje, mora ga parlament napraviti, mora sama vlada organizirati taj nezavisni pravni subjekat. Onda će se izabrati direktor, ljudi, mjesto smještaja, a paralelno tome radit će se i na nabavci aviona”, kazao je Balaban.

Potrebno pronaći prelazno rješenje

Sjeverna Makedonija je nabavila zračne traktore pa je tek onda počela obučavati osoblje, što je rezultiralo dugim nekorištenjem tih letjelica.

“Najskuplji avion je onaj koji ne leti. Da se ne bi ‘upecali’ mi na takvo nešto pod pritiskom javnosti, išlo se na temeljno rješenje kako bi sve krenulo kako treba ispočetka”, istakao je Balaban.

Period potreban da se nabave zračni traktori je godinu i pol do dvije.

“U elaboratu je predviđeno da se nađe neko prijelazno, ad hoc rješenje, da se iznajme avioni. Inače nismo ni od koga iznajmljivali, imamo potpisane međudržavne sporazume da nam avione ustupe Hrvatska i Crna Gora, imamo potpisan sporazum i sa Sjevernom Makedonijom, ali oni vam neće ustupiti avione ako kod njih gori”, naglasio je.

Trenutno nadležni pokušavaju pronaći modalitet da se sa Sjevernom Makedonijom sa kojom već BiH ima potpisan sporazum, pokuša pronaći način da se dobije jedna letjelica koja bi se nalazila na teritoriji BiH kako bi u slučaju požara odmah bila na raspolaganju. Za takvo nešto plaćala bi se nadoknada za iznajmljivanje letjelica i posade.

“Možda bi se moglo i nešto naći, ali je problem sa tenderskom procedurom. Sad raspišete konkurs, javne nabavke, nećete za tri mjeseca dobiti avion. Malo je komplikovano za ovu godinu. Nadam se da će sa idućom godinom, ako ovo sve bude išlo kako treba, sa firmom sa kojom se skopi ugovor o nabavci aviona, biti sklopljen aneks da oni pokrivaju protivpožarne sezone dok avioni ne budu isporučeni”, istakao je Balaban.

Oružane snage BiH imaju respektabilne resurse, i nada je da u budućnosti neće biti blokada pri korištenju njihovih mogućnosti gašenja požara.

“U suštini, situacija u cijelom Mediteranu je teška što se tiče i iznajmljivanja i nabavke aviona. Ti avioni i sve kompanije koje ih iznajmljuju su već davno iznajmile svoje avione Grčkoj, Kipru, Španiji, Turskoj”, kazao nam je član Radne grupe Vlade FBiH.

Kompanija Air Tractor iz Španije dala je ponude od 1,2 do 1,8 miliona eura kako bi njihova dva aviona za gašenje požara bili u BiH u periodu od maja do septembra zajedno sa članovima posade.

“Te im se pare uplate pa bilo požara ne bilo, oni su tu. Otprilike to je cijena. Radna grupa i Vlada stvarno se trude, ne mogu vam opisati koji su to napori da se iznađe nešto, trenutno je u pitanju procedura sa Sjevernom Makedonijom”, naglašava Balaban.

Vlada Federacije BiH se fokusirala na pronalazak privremenog rješenja do okončanja redovne procedure upostave novog pravnog lica i nabavke letjelica.

Pressmediabih.com

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR