Je li Jeremija iz HDZ Alan Forda prekršio Ustav BiH? Ako jeste onda je za robiju!

“Djelovanjem protiv Ustava BiH, Ministar finansija i trezora BiH (HDZ) Vjekoslav Bevanda, daleko od očiju Vijeća ministara BiH i javnosti, prenosi svojom Odlukom nadležnosti sa države na entitete i Distrikt Brčko.”

Upozorio je ovo danas, u saopćenju, Dženan Đonlagić, generalni sekretar i zastupnik Demokratske fronte u Parlamentu BiH.

“Za međunarodne ugovore o dvostrukom oporezivanju se planira da budu nadležna entitetska ministarstva finansija. Subjektivitet za realizaciju međunarodnih ugovora ima isključivo država Bosna i Hercegovina, a ne entiteti i Brčko distrikt.

Za realizaciju ovakvih Ugovora je trebalo ovlastiti nekoga unutar Ministarstva finansija i trezora BiH. Samo državno ministarstvo finansija komunicira i razmjenjuje informacije sa entitetskim ministarstvima finansija, a ne nikako obratno!”, upozorava Džonlagić, ističući kako se na svaki način želi obesmisliti funkcionisanje državne institucije, a niže nivoe vlasti predstaviti da igraju ulogu države.

Međunarodni ugovor po svom karakteru ne može se nikako “prenositi” na entitete, navodi on, pa zaključuje: “Ovoga puta, kao predmet nasrtaja na državu su međunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.”

Inače, portal Istraga navodi kako je Bevanda ovo napravio samoinicijativno, odlukom koju je potpisao 26. novembra prošle godine, a koju je mjesecima skrivao od svojih saradnika u Vijeću ministara BiH.

Istraga.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR