Bisera Turković za samo godinu dana oplela više od 400.000 KM ića i pića. Maaaašala, apetitli hanuma

Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković pohvalila se danas u video snimku diplomatskim aktivnostima tokom svog mandata.

Ona je navela da je imala susrete sa zvaničnicima iz 31 države sa pet kontinenata. Međutim, ministrica Turković nije navela niti jedan konkretan rezultat tih posjeta izuzev što je navela da se naš glas danas “čuje bolje i glasnije”. Dok građani očekuju da ministrica koja je dobro plaćena za svoj posao učini nešto više od posjeta egzotičnim i drugim destinacijama po svijetu, ona smatra uspjehom i same susrete koji nisu, barem da javnost zna polučili nikakve vidljive uspjehe za našu zemlju, piše portal Fokus.ba.

No, sva službena putovanja naših diplomata, uključujući prvenstveno ministricu Turković itekako su vidljiva i opipljiva kada se sagleda budžetska kasa iz koje je uzimano za te namjene u MVP-a.

Tako su državni revizori ustvrdili da suu MVP-a izdaci za putne troškove u 2021.godini iznosili čak 953.250 KM, od čega se na sjedište Ministarstva odnosi 624.387 KM, a na diplomatsko-konzularna predstavništva 328.862 KM. U odnosu na prethodnu godinu izdaci za putne troškove veći su za 362.223 KM, a u 2021. godini izvršeno je restrukturiranje budžeta na poziciji putnih troškova te su ona uvećana za 200.000 KM, tako da su ukupno raspoloživa sredstva na ovoj poziciji iznosila 1.006.000 KM.

S obzirom na to da je mandat jednog minsitra četiri godine, zna se da oni na putovanja dok su na toj funkciji potroše milione maraka.

Ako se pogleda laički, a što su govorili i mnogi prethodnici Turković na poziciji ministara vanjskih poslova, funkcioneri na toj poziciji i trebaju putovati i to je dio njihovog posla. Svakako da jeste, ali ako se novac za službena putovanja troši bez kontrole i netransparentno, što su u ovom slučaju utvrdili revizori, onda se takav nalaz ne bi smio završiti na navodu u jednom izvještaju, nego bi sve detaljnije trebale ispitati nadležne institucije. Nažalost, Tužilaštvo BiH vjerovatno neće reagirati ni na posljednje nalaze revizora, kao što nije ni one objavljivane prethodnih godina, a koji vrve od nepravilnosti u radu državnih institucija, prvenstveno pri trošenju našeg novca.

Naime, u izvještaju objavljenom i za MVP prije nekoliko dana revizori su utvrdili da uz putne naloge, u najvećem broju slučajeva, nije priloženo pozivno pismo ili neka druga protokolarna korespondencija kojom bi se nedvosmisleno dokazalo ko snosi troškove putovanja, a što je važna činjenica – obavezan podatak za ispravan obračun putnog naloga. Apsurdno je da su prema izvještaju revizora neka službena putovanja trajala kao i godišnji odmor, a o namjenskom trošenju novca na tim putovanjima, dokaza nema.

– Uočili smo i kako su određena službena putovanja trajala neuobičajeno dugo preko 10 ili 14 dana, vršene su isplate novih akontacija, a da prethodno uplaćene nisu opravdane, te da ne postoji sveobuhvatni plan putovanja sa analizom procjene opravdanosti svakog pojedinačnog putovanja. Nepostojanje cjelovitog godišnjeg plana putovanja za posljedicu ima neracionalno planiranje sredstava za ove namjene, te organizacione probleme tokom realizacije službenih

putovanja. Prilikom pravdanja troškova službenih putovanja, u određenim slučajevima, uočeni su dosta šturi izvještaji sa službenih putovanja, kao i nepravovremeno pravdanje putnih naloga. S obzirom na značajna sredstva koja se koriste na poziciji putnih troškova mišljenja smo da je korisno raditi na uspostavi sistema kontrole opravdanosti i efekata službenih putovanja, kao i broja nužnih članova delegacije – što se direktno odražava na potrošnju budžetskih sredstava-naveli su revizori u izvještaju objavljenom prije nekoliko dana.

NEMA DOKAZA O OPRAVDANOST KORIŠTENJA BIZNIS KARTICE

Revizori su imali primjedbe pri korištenju biznis kartica u MVP -u kojem pravo na korištenje te kartice imaju ministrica Turković, njen zamjenik Josip Brkić, te sekretar Ministarstva. Ministrica Turković je prema nalazu revizora prekoračila limit, a za to nije imala opravdanje u vidu računa. Iako je predviđeno da se u tom slučaju s računa korisnika kartice vrši obustava od plate, u slučaju Turković do toga nije došlo.

– Limit zaduženja putem biznis kartice iznosi 20.000 KM. Business kartica se koristi za plaćanje troškova službenih putovanja, na temelju izdanih putnih naloga u zemlji i inozemstvu/troškovi prijevoza, hotelskog smještaja, reprezentacije i slično. U 2021. godini, ukupna potrošnja po biznis kartici iznosi 43.094.30 KM (od toga iznosa ministrica je potrošila 37.573 KM, zamjenik ministra 5.521 KM , a ostatak se odnosi na provizije). Kontrolom korištenja službene biznis kartice koju koriste ministrica i zamjenik ministra, nismo se u cijelosti mogli uvjeriti u opravdanost korištenja biznis kartice u svrhe za koje ona stvarno služi, s obzirom na to da u pojedinim slučajevima nedostaju specifikacije i računi koji dokazuju namjenu korištenja sredstava. Odlukom o korištenju biznis kartice je definirano da je korisnik obavezan dostaviti sve račune i potvrde o plaćanjima izvršenim putem biznis kartice, internom instrukcijom je definirano da za sve isplate evidentirane na izvodu biznis kartice, za koje ne budu priloženi odgovarajući validni računi, Odsjek za financije predmetnu isplatu knjiži na osobni konto korisnika kartice i vrši obustavu od osobnih primanja što se u praksi nije provodilo- istakli su revizori u izvještaju.

I BEZ RAČUNA PRAVDAJU TROŠKOVE IĆA I PIĆA

Osim primjedbi na netransparentno trošenje novca prilikom službenih putovanja, kontrole su otkrile da se u MVP i DKP-a trošilo nemilice i bez dokaza o opravdanosti na iće i piće, odnosno reprezentaciju. U prošloj godini u tu svrhu je potrošeno čak 400.781 KM, a čak i oni koji su trošili na čašćavanje osoba za koje se nije moglo utvrditi ni ko su i da li su uopšte bili predstavnici neke zvanične delegacije, uspjeli su opravdati te troškove i bez računa, uz izgovor da su ga izgubili.

– Od ukupnog iznosa, u sjedištu Ministarstva realizirano je 80.979 KM, a u DKP 319.802 KM Revizorskim postupcima smo utvrdili kako se kod računa reprezentacije na službenim putovanjima navodi posjeta, sastanak(ručak ili dar) s predstavnicima/ delegacijom/ ambasadorom, bez detaljnijeg obrazloženja povoda nastanka troška, dok u pojedinim slučajevima nema nikakvog obrazloženja, što u pitanje dovodi samu svrhu reprezentacije i načelo transparentnosti

u pogledu upravljanja javnim sredstvima. Računi reprezentacije na službenim putovanjima su većinom plaćani putem biznis kartice. Troškovi su priznati i bez priloženih računa, odnosno na temelju zabilješke da je račun izgubljen. Za korištenje usluga van službenih prostorija, u pojedinačnim slučajevima, narudžbenica nema datum što može upućivati na činjenicu da je izdata retroaktivno, odnosno nakon izvršenih usluga. Sistemom uzorka ustanovili smo da određen broj računa iz 2020. godine je knjižen u 2021.godini- navodi se u revizorskom izvještaju.

ANARHIJA I KOD KORIŠTENJA SLUŽBENIH VOZILA

Nema štednje u MVP-a ni kada je u pitanju upotreba službenih vozila jer su revizori utvrdili da izdaci po ovom iznosu u 2021. iznose 639.688 KM što je za 63.884 više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnih troškova na sjedište se odnosi 66.391 KM, a DKP mrežu 573.297 KM. od ukupnog novca potrešnog na vozila, najviše i to 207.135 KM potrošeno je na gorivo. I kod korištenja službenih vozila MVP-a , iz revizorskog izvještaja je jasno da vlada prava anarhija. Za potrebne, a nedostajuće pečate kod sipanja goriva niko ne pita.

– Uočili smo da ne postoji cjelovita kontrola nad upotrebom službenih vozila u Ministarstvu. Naime, u pojedinim kolskim nalozima nisu navedeni relacija kretanja, vrijeme korištenja službenih vozila, korisnik vozila, pređeni kilometri, vrijeme trajanja vožnje, prigodom sipanja goriva nema pečata i potpisa dobavljača, evidentirane su loko vožnje od preko 170 km. Uočili smo kako se ne vrši kontrola uparivanja naloga za upotrebu službenih vozila sa nalogom za službeni put. Sve navedeno može imati za posljedicu povećan rizik od nenamjenske upotrebe službenih vozila. U toku obavljanja revizije više puta su vršene korekcije na evidencijama o korištenju službenih vozila što dovodi do zaključka da su evidencije manjkave, odnosno da nisu u cijelosti ažurne, a samim tim ni svrsishodne. Manjkavost naloga i evidencija onemogućava kontrolu upotrebe službenih vozila, opravdanosti troškova i uspostavljanje odgovornosti za nenamjensku uporabu, neracionalnosti i štete na službenim vozilima- dio je navoda iz revizorskog izvještaja za MVP-a.

Fokus.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR