Čovićeva ruska ekipa “poklapa” i distribuciju plina kroz Hercegovinu

Bivši direktor BH-Gasa i stručnjak za energetiku Almir Bečarević “Slobodnoj Bosni” je otkrio da Kantoni na jugu Hercegovine (HNK i ZHK) planiraju da osnuju novo javno plinsko preduzeće pod nazivom “Južna plinska interkonekcija”.

Šta bi to konkretno značilo i da li je u skladu baš sa svim propisima pitali smo Bečarevića, a on nam je odgovorio:

  • Kada bi se odredio jedan neovisni analitičar/energetičar da analizira stanje u energetskom sektoru vjerovatno bi na pola tog puta odustao. Odustao bi iz prostog razloga, jer smisao svake analize je da se dođe do što kvalitetnijih rješenja, a ovdje bi analiza bila sama sebi svrha. Dokaz za to su i posljednja dešavanja u gasnom/plinskom sektoru gdje je, ko biva, napravljen red u lancu kompanija odgovornih za isporuku gasa do krajnjih potrošača. Pa tako imamo, Energoinvest kao snabdjevača, pa BH-Gas kao transportera, pa distributivne kompanija i sve govori da procvat gasnog sektora može da počne.

Kako bi taj procvat bio od značaja za cijelu FBiH to novi „pupoljci“ žele svoje mjesto pod suncem.

Da bih objasnio ovu potrebu dodatnog procvata gasne privrede citirat ću dio iz UREDBE O ORGANIZACIJI I REGULACIJI SEKTORA GASNE PRIVREDE:

“III. OPERATOR TRANSPORTNOG SISTEMA

Određivanje operatora transportnog sistema

Član 10.

Za operatora transportnog sistema gasa u F BiH određuje se privredno drustvo “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo. Operator transportnog sistema garantuje pouzdanu i kvalitetnu dopremu gasa od ulaza u gasni transportni sistem na području FBiH do primopredajnih mjerno-regulacionih stanica operatora distributivnih sistema i krajnjih kupaca.”

Županije sa juga Hercegovine ne mareći za odredbe Uredbe pokrenule su proces formiranja novog javnog preduzeća, “JUŽNA PLINSKA INTERKONEKCIJA”. Odredile su mu i direktora/ravnatelja I.K., a finansiranje neće biti problem, jer su se županije obavezale da će to finansirati. Zadatak tog javnog preduzeća, sjedište u Širokom Brijegu, je realizacija Južne interkonekcije. Konkretnije, dobit ćemo još jednog transportera u FBiH protivno Uredbi i svemu onome što je do sada urađeno.

Sada ćemo imati, transportere u RS i transportere u FBiH i to određene prema većinski zastupljenom stanovništvu ili regiji kroz koju prolazi gasovod. Ovo će biti jedinstven primjer u svijetu da sa izrazito malom potrošnjom gasa imamo najviše transportera gasa/plina po glavi stanovnika.

Za nosioca realizacije ove ideje zaduženi su spomenuti ravnatelj i sekretar u ministarstvu, energije, rudarstva i industrije S.B. Ovaj zadatak sadrži i promjenu teksta Zakona o južnoj interkonekciji, gdje bi svoje mjesto, u zamjenu za BH-Gas, trebalo da pronađe novo preduzeće “JUŽNA PLINSKA INTERKONEKCIJA”.

Da ovaj procvat ne bi bio samo u transportu plina imat ćemo na sceni i terminal u Pločama, kako bi se omogućilo da ravnatelj terminala ne bude samo skladištar nafte, već sada treba dati i veletrgovinu plina preko koje bi se FBiH snabdjevala plinom (prema zamisli autora i sponzora). Za ovaj dio nam treba federalni zakon o plinu koji se užurbano radi u resornom Ministarstvu.

Sada bih se vratio na transportnu infrastrukturu i podsjetio da je BH-Gas obezbjedio sve potrebne studije, obezbjedio idejni projekat, obezbjedio okolinsku dozvolu, predao za urbanističku saglasnost i samo jedno nije uspio, a to je da urazumi nadležne da ne drže Zakon o južnoj interkonekciji u ladicama mjesecima. Kad je već u ladicama onda može i ministarstvo tj. sekretar da ga malo prepravi, a da to “niko” ne vidi niti zna, te ga uskladi protivno Uredbi i dostavi Domu naroda FBiH kao novu verziju zakona.

Kako se u ovoj zemlji pojedinci prave blesavi, to sam osjetio potrebu da u skladu sa zakonima ove zemlje javno ukažem da se trenutno odvijaju aktivnosti protivne pozitivnim propisima ove zemlje. Uredba odredila transportera u FBiH i odredila snabdjevača, a imamo procese koji vode do novih subjekata i koji sve više liče na one iz RS.

Nova istočna interkonekcija i Gas Res sa istoka, a sa juga “Južna plinska interkonekcija” i terminali FBiH iz Ploča. Procvat je tu, samo što ja možda ne vidim dobro kao oni koji kroz “zatvorene” oči aminuju rast novih “pupoljaka”.

Slobodna-bosna.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR