Bisera mislila da se troši sukladno kilaži. Bravo Mrvice naša

Ured za reviziju institucija BiH objavio je godišnji izvještaj u kojem je dao svoje viđenje finansijske u Ministarstvu vanjskih poslova (MVP) BiH, koje je prošle godine u kasi imalo više od 53,4 miliona KM.

Jedna od stavki na koje su revizori iznijeli zamjerke u svom izvještaju je potrošnja po na biznis kartici. Naime, kako se može vidjeti iz izvještaja, limit na ovoj kartici je značjano prekoračen, tačnije potrošeno je duplo više novca nego koliko je bilo predviđeno limitom.

Naime, sukladno Odluci o korištenju biznis kartice Ministarstva, pravo na korištenje biznis kartice imaju ministar, zamjenik ministra i tajnik.

“Limit zaduženja putem biznis kartice iznosi 20.000 KM. Biznis kartica se koristi za plaćanje troškova službenih putovanja, na temelju izdanih putnih naloga u zemlji i inostranstvu/troškovi prijevoza, hotelskog smještaja, reprezentacije i sl”, navedeno je u izvještaju.

Kako stoji u ocjeni revizora, tokom 2021. godine, ukupna potrošnja po biznis kartici iznosi 43.094.30 KM što je više nego dvostruko veći iznos.

“Od toga iznosa ministrica je potrošila 37.573 KM, zamjenik ministra 5.521 KM , a ostatak se odnosi na provizije). Kontrolom korištenja službene biznis kartice koju koriste ministrica i zamjenik ministra, nismo se u cijelosti mogli uvjeriti u opravdanost korištenja biznis kartice u svrhe za koje ona stvarno služi, s obzirom na to da u pojedinim slučajevima nedostaju specifikacije i računi koji dokazuju namjenu korištenja sredstava”, navedeno je u izvještaju.

Dodali su da je odlukom o korištenju biznis kartice definirano da je korisnik obvezan dostaviti sve račune i potvrde o plaćanjima izvršenim putem biznis kartice.

“Internom instrukcijom je definirano da za sve isplate evidentirane na izvodu biznis kartice, za koje ne budu priloženi odgovarajući validni računi, Odsjek za financije predmetnu isplatu knjiži na lični konto korisnika kartice i vrši obustavu od ličnih primanja, što se u praksi nije provodilo”, naglasili su revizori.

Važno je napomenuti da izdaci za putne troškove sa 31.12.2021. godine iznose 953.250 KM, od čega se na sjedište Ministarstva odnosi 624.387 KM, a na DKP-ove 328.862 KM.

“Troškovi putovanja u zemlji iznose 3.893 KM, a troškovi putovanja u inostranstvu 949.357 KM. U odnosu na prethodnu godinu izdaci za putne troškove veći su za 362.223 KM”, navedeno je u izvještaju.

Tokom 2021. godine izvršeno je restrukturiranje budžeta na poziciji putnih troškova te su isti uvećani za 200.000 KM, tako da su ukupno raspoloživa budžetska sredstva na ovoj poziciji iznosila 1.006.000 KM.

Klix.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR