Alpha Security zakidala radnike na platama

Zakoni u Republici Srpskoj, među njima i zakon o radu, nisu jednaki za sve. Menadžmenti pojedinih firmi, uglavnom onih bliskih vlastima, radnike izrabljuju, a kako su robovi obespravljeni, tako su i radnici u tim kompanijama uskraćeni za mnoga od prava koja im po zakonu pripadaju.

Jedna od takvih firmi je zaštitarska agencija „Alpha Security“, koju su 2008. godine osnovali najbliži saradnici Milorada Dodika, kako su tadašnji izvori i poznavaoci navodili, s ciljem da šefu obezbjede dobro naoružanu i obučenu privatnu vojsku. Jedno vrijeme „Alpha Security“ je finansirana i iz entitetskog budžeta, iz kojeg joj je samo 2011. godine (o čemu je Žurnal pisao) uplaćeno 200.000 konvertibilnih maraka. Zbog bliskosti režimu, odmah nakon što je osnovana, ovoj zaštitarskoj firmi povjereno je čuvanje više od stotinu velikih kompanija u Republici Srpskoj.

Iz godine u godinu dobit „Alpha Security“ je rasla, a u prošloj godini, prema podacima APIF-a, ostvarili su ukupan prihod od 6.544.865 KM, dok je ostvarena dobit iznosila 1.584.301 KM. U prošloj godini, prema podacima APIF-a, imali su 355 zaposlenih radnika, koje su, bez obzira na uspješno poslovanje i prikazanu ostvarenu dobit, nastavili da zakidaju po raznim osnovama, pritom kršeći postojeće zakonske propise.

izvor: akta.ba

Preciznije, bez obzira da li je radnik radio dnevnu ili noćnu smjenu, vikendom ili u dane vjerskih i državnih praznika, fond sati mu se obračunavao po istoj satnici od oko 2,90 KM. Radnici su primali minimalnu platu, cca 650 KM, bez obzira da li im je fond radnih sati bio 176 ili su imali 30 do 40 prekovremenih radnih sati. Uposlenici godinama nisu primali ni naknade za prevoz niti za topli obrok, a kada je dara prevršila mjeru radnici su počeli svojim prijavama o kršenju radničkih prava da zasipaju Inspektorat rada.

Iz Republičke uprave za inspekcijske poslove Žurnalu je potvrđeno da je republički inspektor rada, na osnovu anonimne prijave, dostavljene putem elektronske pošte, koja se odnosila na obračun i isplatu plata radnika, cijenu radnog sata, evidencije i obračun radnih sati u noćnoj smjeni, prekovremeni rad, rad u dane državnog praznika, te isplatu naknade za troškove toplog obroka i naknade prevoza, 17.marta ove godine izvršio vanredan inspekcijski pregled  i sačinio je Zapisnik o izvršenoj vanrednoj inspekcijskoj kontroli. Potom je, kako su naveli, na adresu Inspektorata stiglo više anonimnih prijava sličnog ili istog sadržaja.

Žurnalu je potvrđeno da je republički inspektor konstatovao brojne nepravilnosti:

-u januaru mjesecu 2022. godine poslodavacnije radnicima, koji su radili noću, evidentirao taj rad u evidenciji o dnevnoj prisutnosti na radu, niti je poslodavac izvršio uvećanje plate po osnovu noćnog rada;

-poslodavac nije radnicima, koji su radili na dane državnih praznika u januaru mjesecu ove godine, uvećao platu za rad na dane državnog praznika;

-poslodavac radnicima nije na kraju izvještajnog perioda, koji je utvrđen za isplatu, uručio primjerak istovjetne evidencije o dnevnoj prisutnosti na radu i odsustvima.

-poslodavac nije uskladio odredbe Pravilnika o radu sa izmjenama Zakona o radu, kojima se reguliše način obračuna i isplate naknade plate;

-poslodavac radnicima nije omogućio pravo na topli obrok;.

Kao što smo već naveli, u anonimnim prijavama radnici su se žalili na cijenu radnog sata na osnovu kojeg se određuje plata, a u inspekcijskoj kontroli utvrđeno je da je poslodavac radnicima platu utvrdio u bruto iznosu zaključenim ugovorima o radu, a što je u skladu sa odredbama Zakona o radu, a ista se uvećava po osnovu minulog rada. Takođe, poslodavac je radnicima na osnovu podnešenog zahtjeva i dostavljenih dokaza utvrdio pravo na troškove prevoza, te iste obračunava i isplaćuje u visini mjesečne karte na žiro račun zaposlenog radnika“, naveli su u odgovru Žurnalu iz Inspektorata RS.

Dodali su da je republički inspektor rada 21. marta donio Rješenje o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti, ostavljajući zakonom određen rok da se te nepravilnosti otklone. Inspektor rada je potom 7. juna obavio kontrolu izvršenja rješenja koje je uručio upravi firme „Alpha Security“ i ustanovio da uprava te firme nije u potpunosti sprovela mjere koje su joj naložene.

Republički inspektor rada je menadžementu dao rok do 11. jula da u potpunosti sprovede naložene mjere, što su oni, kako tvrde iz Inspektorata RS, i učinili.

„Poslodavac je otklonio utvrđene nepravilnosti, odnosno izvršio je uvećanje plate radnicima po osnovu noćnog rada i u dane državnog praznika, izvršio je usklađivanje odredbi pravilnika o radu sa izmjenama zakona o radu, uručio radnicima evidenciju o dnevnoj prisutnosti, te obračunao i isplatio naknadu za topli obrok za mjesec april, maj i juni, a od prvog jula tekuće godine, radnicima je organizovao topli obrok putem keteringa“, naveli su u odgovoru Žurnalu iz Inspektorata RS.

Još su istakli da je postupajući inspektor rada, zbog utvrđenih nepravilnosti, izdao i prekršajne naloge protiv pravnog i odgovornog lica firmi „Alpha Security“.

Pojedini radnici ove zaštitarske firme, koji insistiraju na anonimnosti, smatraju da će mjere i nalozi inspektora rada biti kratkog daha, jer se radi o jednoj od „dvorskih“ firmi u Republici Srpskoj, kojima je dopušteno da zbog bliskosti sa ljudima iz vrha vlasti krše pravila i pozitivne zakonske propise. Zapravo, smatraju da će se situacija u pogledu ispunjavanja njihovih zagarantovanih prava popraviti neko vrijeme, dok su pod lupom Inspektorata, a da će potom sve biti po starom. U takvoj situaciji imaju sužen izbor – da ponovo zatrpavaju Inspektorat anonimnim prijavama, čekajući mjesecima da se realizuju rješenja inspektora rada, ili da daju otkaze, čime ostaju bez bilo kakvih sredstava za život.

izvor:akta.ba

Firma „Alpha Security“ ima više vlasnika, ali je ona suštinski u rukama Milana Jolovića zvanog Legenda. Jolović je tokom rata komandovao specijalnom jedinicom Vojske RS „Vukovi sa Drine“. Član je vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), sa čije je liste na lokalnim izborima 2020. godine izabran za odbornika u Skupštini opštine Sokolac.

Sjedište firme „Alpha Security“ prvobitno je bilo u Zvorniku, a kasnije je premješteno u Banjaluku. Ova zaštitarska firma ima sklopljene ugovore sa velikom brojem opština u kojoj je na vlasti SNSD, javnim institucijama i velikim kompanijama u RS, koji joj donose velike prihode i dobit. Bez obzira na ogroman novac koji prihoduje, godinama su zakidali svoje radnike, smatrajući da im to dopuštaju bliske veze sa režimom i činjenica da je Jolović veoma važna osoba za Milorada Dodika.

Jolović je 2011. godine osnovao i firmu Alpha Security Plus“, čiji je formalno zamjenik direktora. Radi se o zaštitarskoj agenciji, koja svoje usluge privatne zaštite i istražne djelatnosti pruža tzv. VIP korisnicima. „Alpha Security Plus“ je u prošloj godini imala 13 zaposlenih radnika, ukupne prihode skoro dva miliona maraka i ostvarenu dobit 305.430 KM.

Zurnal.info

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR