Agencija za statistiku BiH razotkrila konstantne laži Fadila Novalića!

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je rezultate ankete o radnoj snazi u BiH za prvi kvartal 2022. godine. U prvom četveromjesečju ove godine vidljivo je smanjenje broja zaposlenih u BiH, te povećanje broja nezaposlenih osoba u odnosu na posljednji kvartal u prošloj godini.

U nastavku pogledajte neke od najbitnijih statističkih podataka vezanih za radnu snagu u našoj zemlji, kompletan izvještaj o anketi o radnoj snazi u BiH možete pogledati na ovom linku.

Smanjenje broja zaposlenih i povećanje broja nezaposlenih

U prvom kvartalu 2022. godine, u Bosni i Hercegovini radnu snagu činilo je 1,388 miliona osoba od kojih je 1,157 miliona (83,3%) zaposlenih i 231 hiljada (16,7%) nezaposlenih osoba. U poređenju sa prethodnim kvartalom, broj zaposlenih osoba se smanjio za 1,9%,a broj nezaposlenih osoba se povećao za 2,2%. Broj osoba izvan radne snage u Bosni i Hercegovini, u prvom kvartalu 2022. godine iznosio je 1,499 miliona i nije se mijenjao u odnosu na prethodni kvartal.

U prvom kvartalu 2022. godine, stopa aktivnosti je bila 48,1%, stopa zaposlenosti 40,1%, stopa nezaposlenosti 16,7% i stopa neaktivnosti 68,2%.

Većina radne snage su muškarci, ali i među nezaposlenima ženska populacija čini većinu

Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi u prvom kvartalu 2022. godine od ukupnog broja osoba koji čine radnu snagu 837 hiljada (60,3%) su muškarci, a 551 hiljada (39,7%) su žene. U ukupnom broju osoba izvan radne snage 572 hiljade (38,1%) su muškarci, 927 hiljada (61,9%) su žene.

Od ukupnog broja zaposlenih osoba 722 hiljade (62,4%) su muškarci, a 435 hiljada (37,6%) su žene, dok od ukupnog broja nezaposlenih osoba 115 hiljada (49,7%) su muškarci, a 116 hiljada (50,3%) su žene.

Najviše zaposlenih pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina


U posmatranom periodu, od ukupne radne snage 65,6% osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 25,2% starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 8,1% starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,2% ima 65 i više godina.

Od ukupnog stanovništva izvan radne snage, 38,3% osoba je u starosnoj grupi od 65 i više godina, zatim 25,5% osoba u starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 18,2% osoba u starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 18% osoba u starosnoj grupi od 25 do 49 godina.

Od ukupnog broja zaposlenih osoba 66,1% osoba pripadaju starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 26,2% starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 6,2% starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,4% ima 65 i više godina.

Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 62,7% osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 19,7% starosnoj grupi od 50 do 64, 17,3% starosnoj grupi od 15 do 24 godine godine i 0,3% ima 65 i više godina.

Većina zaposlenih ima završenu srednju školu

Najveće učešće u obrazovnoj strukturi osoba koje čine radnu snagu imaju osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom i to 70,8%, zatim slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 19,9% i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 9,2%.

Najveće učešće u obrazovnoj strukturi osoba izvan radne snage imaju osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 49,2%, zatim slijede osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom 45,2% i osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 5,6%.

Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 70,4% osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 21,2% i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 8,4%.

Obrazovna struktura nezaposlenih osoba pokazuje da 72,7% osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 13,7% i osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 13,6%.

Najviše zaposlenih u uslužnim djelatnostima

Struktura zaposlenih osoba prema grupama područja djelatnosti pokazuje da je najveće učešće zaposlenih osoba u uslužnim djelatnostima 56,7%, zatim u industriji i građevinarstvu 36,2% i u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu 7,1%.

Raport.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR