Za Milicu viljuškar minimalne nosivosti 5 tona

Odluka koju je Agencija za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA), na čijem čelu je kadar SNSD-a Milica Marković, pripremila Vijeću ministara BiH za usvajanje pomalo je za rubriku „vjerovali ili ne“.

Faksimil Prijedloga odluke o nabavci limuzine od 50.000

Potrebno je naglasiti da se, prema članu 17. Zakona o finansiranju institucija BiH, sredstva tekuće rezerve mogu isključivo koristiti za finansiranje hitnih i vanrednih izdataka i programe koji nisu uvršteni u budžet, finansiranje troškova međunarodnih sporova i arbitraža, finansiranje novih institucija Bosne i Hercegovine koje tokom fiskalne godine steknu status budžetskog korisnika, te grantove neprofitnim organizacijama.

Međutim, ništa od nabrojanog članu 17. ovog zakona ne opravdava nabavku limuzine vrijedne čak 50.000 KM.

Inače, Milica Marković bila je dugogodišnja zastupnica SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Prvi put je za v.d. direktoricu Agencije za unapređenje javnih investicija u BiH odlukom Vijeća ministara BiH imenovana u maju 2020. godine.

U februaru 2021. godine od Vijeća ministara BiH je dobila puni mandat.

Fokus.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR