Za 187 putnika Aerodromu Mostar 2 miliona maraka. Pošteno.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada FBiH donijela je tri odluke o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnog transfera utvrđenog Budžetom FBiH za 2022. godinu za unapređenje avioprometa Federacije BiH, u ukupnom iznosu od 6.000.000 KM.

Tako je Međunarodnom aerodromu Tuzla odobren iznos od 2.000.000 KM. Ova sredstva će biti utrošena za proširenje parkinga za putnička vozila na ovom aerodromu, s pristupnom prometnicom, ulazno-izlaznim rampama i novim sistemom naplate te dogradnju i nadogradnja izlaznog gatea s opremanjem izgrađenog prostora.

Za nabavu spasilačko-vatrogasnog vozila je iznos od 2.000.000 KM odobren i JP Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Također, 2.000.000 KM odobreno je i JP Međunarodna Zračna luka Mostar. Sredstva su namijenjena instalaciji sustava svjetlosnih pokazivača nagiba prilaza, nabavci i ugradnji UPS-a i omogućavanju besprekidnog napajanja sustava rasvjete manevarskih površina, nadogradnji i sanaciji perimetarske ograde, sanaciji horizontalne signalizacije na manevarskim površinama, nabavci novog softwarea za prihvat i otpremu aviona, putnika i prtljage, izradi projektne dokumentacije, nabavi novog rendgena, rekonstrukciji spasilačkog vatrogasnog objekta, nabavci samohodnih stepenica za ukrcaj i iskrcaj putnika, te uređenje terminalne zgrade.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da vrši kontinuiran nadzor nad utroškom ovih sredstava i da s aerodromima potpiše ugovor o načinu prijenosa sredstava, provedbi postupka javne nabave i kvartalnom izvještavanju o utrošenim sredstvima.

Nakon utroška sredstava, a najkasnije do 28. veljače 2023. godine, aerodromi su dužni sačiniti ukupne izvještaje o utrošenim sredstvima transfera i dostaviti ih Federalnom ministarstvu zajedno s odlukama nadzornih odbora o njegovom usvajanju.

Bljesak.info

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR