TV HB, Čović i propala diplomatkinja Karačić ostaju bez novca. Pojačavaju donacije sa 1 KM na 3 KM

Mediju iza kojeg stoji HDZ-a trebalo pripasti jednako novca kao i za javni servis FBiH. Nije sve po zakonu, utvrdilo je Vijeće za državnu pomoć

Vijeće za državnu pomoć BiH utvrdilo je kako pokušaj Ministarstva prometa i komunikacija, na čijem čelu je kadar SNSD-a Vojin Mitrović, da podijeli 6.795.171 KM akumuliranog viška prihoda nad rashodima od RAK-a za podršku RTV stanicama u BiH, pri čemu bi privatna RTV Herceg-Bosne dobila 1,510.000 KM, nije u skladu sa zakonom.

U aktu Vijeća za državnu pomoć navedeno je ne postoji kompletan materijalni propis čijom primjenom bi se mogao cijeniti predmetni zahtjev i da Vijeće nema zakonski osnov da donese odluku po zahtjevu Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

Kako je Fokus.ba ranije objavio prema nacrtu odluke Mitrovića RTV Herceg Bosne iza kojeg stoji HDZ i HNS, namijenjeno je čak 1.510.000 KM, jednako kao i za FTV, dakle javnom servisu Federacije BiH. Samo neznatno više, odnosno 1.510.171 KM treba prema ovoj odluci da dobije državni javni servis BHRT, dok je za javni servis Republike Srpske odnosno RTRS planirano 2.265.000 KM.

U obrazloženju Vijeća za državnu pomoć o stopiranju cijelog procesa navedeno je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH na čelu s ministrom Stašom Košarcem (SNSD), kao organ za provođenje na nivou Bosne i Hercegovine, nije, u skladu s članom 14. stav (1) Zakona, dalo mišljenje na ovaj prijedlog pojedinačne državne pomoći.

Dodatno se precizira da nisu doneseni podzakonski akti iz člana 24. stav (1) Zakona o državnoj pomoći, a koji se odnose na namjene i uslove za dodjelu državne pomoći, te na sadržaje i kriterije za procjenu usklađenosti, osim Odluke o postupcima i obrascima za podnošenje obavještenja o državnoj pomoći i praćenje državne pomoći.

Shodno navedenom, Vijeće donosi zaključak kojim se prekida postupak dok nadležni organ ne riješi prethodno pitanje.

Fokus.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR