Struja skupa a previše uhljeba

Elektroprivreda HZHB, sudeći prema posljednjem dopisu koji su uputili vladi Federacije nalazi se u ozbiljnim problemima kada je u pitanju isporuka električne energije krajnjim korisnicima. Kako kažu u dopisu, JP Elektroprivreda HZ Herceg Bosne d.d. Mostar je ušla u razdoblje kada je uredno snabdijevanje naših potrošača polako postalo upitno, kako potrošača iz kategorije univerzalne usluge tako i potrošača iz kategorije tržišne ponude.

Potrebno je da Vlada FBiH žurno razmotri novonastalu situaciju po pitanju snabdijevanja električnom energijom unutar FBiH, s obzirom na ekstremno sušnu hidrologiju i ekstremno visoke temperature koje se najavljuju, da donese odluku kojom će se jamčiti redovno snabdijevanje električnom energijom svih kupaca u FBiH i cjelokupne industrije u FBIH, navode u dopisu. Kao jedan od prijedloga predlažu da se do kraja rujna ove godine zabrani prodaja odnosno izvoz električne energije van BiH u oba elektroprivredna poduzeća u FBiH izravno ili neizravno preko drugih trgovaca registriranih u BiH, do ispunjenja potpunog snabdijevanje na teritoriji FBiH.

Slijedom navedenog, želimo da donesete odluku da Elektroprivreda BIH Sarajevo ponudi sve svoje pozive za električnu energiju u mjesecu kolovozu i rujnu Elektroprivredi HZHB po tržišnoj ili drugoj cijeni koju odredi Vlada FBiH kao većinski vlasnik obje elektrane sa odgodom plaćanja od najmanje 90 dana, a sve u cilju osiguranja redovnog snabdijevanja svih kupaca na području FBiH, navode iz Elektroprivrede HZHB. Pitali su i da li su Vlada FBiH i Parlament FBiH svojom Odlukom o produženju rada pojedinih termoblokova u Kaknju i Tuzli osigura dodatnu energiju samo za potrošače/kupce samo jednog dijela FBiH ili za sve potrošače/kupce u BiH.

Budući da je svakim danom na tržištu sve manje energije, ne možemo ni nabaviti potrebnu količinu električne energije. Na primjer, navodimo da smo do sada dobivali ponude od raznih trgovaca za kupovinu energije, a u zadnjih 15 dana smo svedeni na samo tri ponude, a za kupovinu energije u naredna tri tjedna smo primili ponudu samo od jednog trgovca/ponuđača’, istakli su.

Dnevni.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR