SDA nastavlja od naroda otimati prirodne resurse

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sutra bi trebao potvrditi odluku Predstavničkog doma i zabraniti gradnju malih hidroelektrana instalisane snage do 10 MW. Paradoks je da će sutra Općina Hadžići glasati o davanju saglasnosti za jednu hidroelektranu.

Početkom prošlog mjeseca Predstavnički dom federalnog parlamenta je usvojio izmjene Zakona o električnoj energiji koji definiše i zabranju gradnje mini hidroelektrana. Ukoliko sutra i Dom naroda usvoji izmjene navedenog zakona to će biti velika pobjeda za zaštitu okoliša.

Međutim, paradoks je da je za sutra zakazana sjednica Općinskog vijeća Hadžići na kojoj je jedna od tačaka dnevnog reda odluka o davanju saglasnosti za izgradnju mini hidrocentrale na rijeci Lepenici.

Radi se o hidroelektrani snage 0,689 MW, sa procijenjenom godišnjom proizvodnjom od 2,98 GWh. Koncesiju je izdao Srednjobosanski kanton na 30 godina, počevši od 2011.

Investitor je kompanija Ali & Vis d.o.o. iz Kreševa.

Novim članom Zakona o električnoj energiji ostavljena je mogućnost svim podnosiocima zahtjeva, koji već imaju zaključene ugovore o koncesiji da u roku od tri godine dopune dokumentaciju za izdavanje energetske dozvole kako bi izbjegli sudske sporove.

Sada ostaje da se vidi šta će biti s ovim projektom, s obzirom da bi Dom naroda Parlamenta FBiH sutra trebao usvojiti ključne izmjene kojima se zabranjuje gradnja novih hidroelektrana.

Klix.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR