Sazvana sjednica Komisije za sigurnost Parlamenta FBiH zbog afere “Stickeri”

Predsjednik Komisije za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Damir Mašić zakazao je sjednicu na kojoj će raspravljati o spornom “Pravilniku o registraciji vozila” kojeg je donio ministar prometa i komunikacija BiH Vojin Mitrović (SNSD).

Mašić je naveo da sporni pravilnik o registraciji:

-Oduzima nadležnosti FBiH

-Krši Ustav FBiH

-Direktne budžetske prihode FBiH prebacuje u RS

-Ruši bezbjednost saobraćaja u FBiH

-Ugrožava lične podatke građana FBiH i uvodi im dodatne namete

-Uvodi rješenja nepoznata u Evropi i direktno suprotna Direktivama EU

“Pravilnik predviđa uvođenje potpuno nepotrebnih i novih skupih RFID stikera (9 KM godišnje po svakom automobilu) koje niti jedna jedina zemlja u okruženju niti u EU ne koristi. Prvo, taj pravilnik je nezakonito donešen jer je prekršen Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kao i procedure koje propisuju obavezne konsultacije i saglasnosti nižih nivoa vlasti. Dakle oba entiteta, kantona i Distrikta Brčko, što se u konkretnom slučaju nije desilo”, podsjetio je.

Sjednicu Komisije je sazvao jer smatra da se ovim pravilnikom direktno zadire i narušava sigurnosni aspekt u cijeloj državi, pa tako i Federaciji BiH.

“Njime je planirano da se privatnoj firmi, vjerovatno bliskoj režimu u Banja Luci, da uvid i kontrola nad kompletnom bazom podataka svih registrovanih vozila u BiH (preko milion i pol automobila), njihovih vlasnika, ali i kretanja tih automobila što je prvorazredni sigurnosni problem. Pored toga, toj privatnoj firmi će se omogućiti godišnja zarada oko 9 miliona KM što će za deset godina koliko je planirano ugovor da traje iznositi 90 miliona KM!? Nažalost, na ovu temu više od mjesec dana od kako je afera otkrivena šuti kompletno Vijeće ministara BiH, uključujući i ministre i zamjenike stranaka koje sebe nazivaju probosanskim. Mitrovićev zamjenik Nedžad Branković pod pritiskom medija stidljivo se oglasio tek kada je Pravilnik stupio na snagu. Na zakazanu sjednicu komisije sam pozvao i ministra Mitrovića i njegovog zamjenika Nedžada Brankovića. Pošto državni zvaničnici iz RS-a vrlo često polažu račune pred zakonodavnim organima tog bosanskohercegovačkog entiteta, vrijeme je ministar Mitrović prošeta do Parlamenta Federacije BiH i da odgovore na odredjena pitanja”, napisao je Mašić.

Mašić smatra da su ovo pitanja na koja ministar Mitrović treba dati odgovor i Komisiji za sigurnost, ali prije svega cjelokupnoj javnosti:

1.Ukoliko znamo da je u 2021. na području Bosne i Hercegovine registrovano preko 1.150.000 automobila. Predviđena cijena koštanja novog i potpuno nepotrebnog stikera je 9 KM, a proizvodna cijena oko 1 KM. Razlika od 8 KM je predviđena da ide privatnoj firmi. Zašto se onda željenoj privatnoj firmi želi osigurati godišnja zarada oko 9 miliona KM?

2.Zašto taj novac ne završi u budžetu da svi ljudi u našoj zemlji imaju koristi od toga?

3.Zašto je kroz uslove tendera doslovno nacrtana firma bliska režimu u Banjoj Luci koja treba dobiti posao?

4.Zašto se privatnoj firmi želi dati kompletna baza podataka svih automobila, njihovih vlasnika, kao i mogućnost praćenja tih automobila što je i te kako važno sigurnosno pitanje?

Klix.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR