Ove uvjete, trenutni lopovi na vlasti, neće usvojiti nikada!

Evropska komisija će danas dati preporuku za kandidatski status Bosni i Hercegovini uz osam uslova koji su postavljeni pred nas.

U preporuci se navodi da moramo preduzeti sljedeće korake ukoliko želimo napredovati na evrointegracijskom putu:

-Prioritetno je usvojiti izmjene i dopune postojećeg Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću

-Usvojiti novi zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću i usvojiti zakon o sudovima Bosne i Hercegovine

-Usvojiti zakon o sprječavanju sukoba interesa

-Preduzeti odlučne korake za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala

-Odlučno unaprijediti rad na osiguravanju efikasne koordinacije na svim nivoima kada je riječ o upravljanju granicom i kapacitetima upravljanja migracijama, kao i osigurati funkcionisanje sistema azila

-Osigurati zabranu torture, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja

-Garantovati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupka u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima

-Osigurati rezultate u funkcionisanju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne stečevine EU

U junu 2022. su, na insistiranje Austrije i Slovenije, zemlje zaključile da su spremne dati kandidatski status BiH, ali da im je potreban izvještaj Evropske komisije i preporuka, što bi danas uskoro trebalo i da se desi.

Nakon toga, o kandidatskom statusu će Vijeće Evropske unije, odnosno sve članice jednoglasno donijeti odluku u decembru ove godine.

Od BiH je zatraženo da radi na reformama te je navedeno nekoliko prioriteta, a očekuje se da bi u decembru mogli dobiti pozitivan odgovor članica s obzirom na to da se radi o identičnoj formuli preporuke EK kao što je bio slučaj sa Ukrajinom i Moldavijom.

Ranije iskustvo govori da bi članice mogle postaviti i dodatne zahtjeve, no kandidatski status je skoro pa izvjestan.

Insajder.media

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR