test

Nakon višesatne rasprave usvojen Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije KS. Dević (SDA) nije htio glasati

Nakon nekoliko sati rasprave na sjednici Skupštine KS o Zakonu o prevenciji i suzbijanju korupcije KS zastupnici su ga usvojili.

Prema glasanju 25 zastupnika je glasalo za, dok nije bilo suzdržanih i onih protiv. Dok 4 zastupnika nisu glasa.

Zanimljivo, je da Mahir Dević (SDA) javno rekao da će podržati ovaj zakon, a onda je prije samo glasanja napustio sjednicu.

Zakonom se osigurava zabrana vršenja nespojivih javnih funkcija, prevencija sukoba interesa i koruptivnog djelovanja u vršenju javne funkcije, zaštita integriteta javne funkcije, definisanje mjera za unapređenje integriteta, zaštita lica koja prijavljuju korupciju u institucijama i jačanje organa koji imaju nadležnosti u oblasti prevencije, suzbijanja i borbe protiv korupcije u KS-u i osiguranja efektivne, kvalitetne i pravovremene zaštite prijavitelja korupcije.

Osnovna svrha donošenja ovog zakona je sistemska prevencija, suzbijanje i borba protiv korupcije u Kantonu Sarajevo.

Prijedlogom zakona bi se se zaštitio i prijavitelj korupcije a Ured bi na osnovu prijave, prijavitelju dodijelio status zaštićenog prijavitelja korupcije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva i to bez obzira da li su štetne mjere nastupile ili se samo sumnja da bi se one mogle desiti.

Poseban oblik zaštićenog prijavljivanja smatra se i objavljivanje putem sredstava javnog informisanja ili na drugi način činjenje javno dostupnim, informacija koje ukazuju da je izvršena ili da je u toku korupcija.

Raport.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR