Na čelo Razvojne banke imenovana Mersiha Slipčević koja voli malo “pihnuti”

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH imenovana je nova Uprava Razvojne banke FBiH na puni mandat. Vlada FBiH je dala saglasnost Nadzornom odboru Razvojne banke FBiH da se za generalnu direktoricu imenuje Mersiha Slipičević na mandat od četiri godine.

Na mandat od četiri godine imenovani su i Dalibor Milinković koji će biti izvršni direktor za projekte i razvoj, te Senija Bubić koja će biti izvršna direktorica za za podršku poslovanju.

Avaz.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR