Na čelo GP BiH dolazi Đuro Knežević koji je utamničio Đuru Matuzovića i ostale branitelje iz Orašja, iako nema uslove?

Jedan od kandidata za čelna mjesta u policijskim agencijama Svevlad Hofmann, nakon obavljenog razgovora sa Nezavisnim odborom Parlamenta BiH, tvrdi da već zna imena onih koje će Odbor da izabere od 21 kandidata.

Danas je Nezavisni odbor Parlamenta BiH uprkos činjenici da je podnesen zahtjev za izuzeće predsjedavajućeg Enesa Obralije, obavio razgovore sa kandidatima za čelne pozcije u državnim policijskim agencijama.

Nakon obavljenog razgovora, javnosti se obratio Svevlad Hofmann, jedan od kandidata i savjetnik direktora Granične policije BiH.

“Danas je obavljen razgovor, ne intervju, razgovor sa Nezavisnim odborom, čije sam izuzeće prethodno tražio zbog uočenog čitavog niza nepravilnosti koje sam uočio u dosadašnjem radu, to su prije svega prihvaćene kandidature kandidata od kojih neki za dva mjeseca idu u mirovinu, po sili zakona, a ovo je natječaj u čijoj samoj sadržini navodi da se biraju kandidati na mandat od četiri godine. Dakle, složit ćete se da je potpuno nezakonito i neprimjereno da se ravnopravno tretiraju kandidati koji u oktobru idu u penziju. Oni su svjesni da ne mogu izgurati mandat od četiri godine, uprkos tome su se prijavili, uprkos toj činjenici ih je kao kandidate prihvatio Nezavisni odbor. Ja sam na to upozorio svojim dopisom”, kazao je Hofmann.

Naglasio je kako je Nezavisni odbor na vrijeme upozorio još 12. jula, ali da mu nije odgovoreno nakon čega je jučer podnio zahtjev za izuzeće Nezavisnog odbora.

“Zahtjev kojim sam tražio da se intervju odgodi dok se ne utvrdi koji je od kandidata doista u skladu sa propisanim uvjetima ispunjava uvjete mandata od četiri godine. Oni ionako nisu odgovorili, što je mene potvrdilo u uvjereniju da ovaj Nezavisni odbor radi nepravedno i netransparentno i da sam potpuno u pravu dokazuje današnji razgovor”

Istakao je da ga je predsjednik Odbora upoznao sa činjenicom da je Odbor zaprimio njegov zahtjev i da će nakon što se obave razgovori “neko riješiti po zahtjevu”.

“Da ću nakon intervjua dobiti zaključke. To ne samo da je nezakonito, jer je zakon jasno propisao da službena osoba u institucijama BiH odmah po primitku zahtjeva mora obustaviti svoj rad dok po tom zahtjevu ne riješi nadležni organ, to je u ovom slučaju Parlamentarna skupština BiH koja je imenovala Nezavisni odbor. Moraju obustaviti svoj rad, ne znam gdje se njima žuti, to se moglo riješiti za dva, tri dana”, kazao je Hoffman.

Upozorio je, kako kaže, predsjednika Nezavisnog odbora da je ono što on “radi nezakonito”.

“On kao predsjednik Nezavisnog odbora ili po zakonu nezavisnim tijelima za nadzor policijske strukture, za zakonitost rada Nezavisnog odbora odgovara predsjednik a ne drugi članovi. Upozorio sam ga da to što radi ima elemente kaznenog djela, vjerovatno da ako tako nastavi, a nastavio je, suočiti sa tim, sa konsekvencama”, kazao je.

Smatra da je proces kompromitiran te da se već znaju kandidati.

“Bit će izabrani Mirsad Đelilović, Fahrudin Halač, Đuro Knežević, Robert Perić, Marko Amidžić i Mirko Kuprešaković. To su kandidati za šest pozicija i neka budu izabrani, sretno im bilo. Morao je Nezavisni odbor voditi računa da u svom radu primjenjuje načelo zakonitosti”, zaključio je Hofmann.

Podsjećamo, na javni konkurs za izbor rukovodstva policijskih agencija na nivou BiH stigla je 21 prijava za šest pozicija.

Kandidati su aplicirali za pozicije direktora i zamjenika direktora Granične policije BiH, direktora i dva zamjenika direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i zamjenika direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA).

Klix.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR