Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers

Ministarstvo skriva podatke o trošenju boračkog novca

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata odbija novinarima dostaviti izvještaje o kontroli utroška više od dva miliona maraka koja su dodijeljena boračkim zadrugama.

Ministarstvo je ovako odlučilo uprkos tome što je Kantonalni sud u Sarajevu u junu 2022. godine presudio da su rješenja o odbijanju davanja informacija nezakonita pritom naloživši da ponovo odlučuje o zahtjevu Centra za istraživačko novinarstvo (CIN).

Ove, kao i druge podatke o finansiranju boračkih zadruga tražili su novinari CIN-a u junu 2021. godine. Nakon toga Ministarstvo je odbilo Zahtjev uz obrazloženje da traženi izvještaji sadrže lične podatke te da bi njihovo dostavljanje bilo suprotno Zakonu o zaštiti ličnih podataka BiH.

S obzirom na to da je Zakon o slobodnom pristupu informacijama Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) propisao da su informacije pod kontrolom javnog organa javno dobro i da svako fizičko ili pravno lice ima pravo pristupa informacijama u najvećoj mogućoj mjeri, CIN se obratio Kantonalnom sudu u Sarajevu s tužbom protiv Ministarstva.

Također, Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH više puta je davala mišljenje da se isplate iz javnog budžeta ne mogu skrivati pod izgovorom zaštite ličnih podataka.

Kantonalni sud je poništio rješenja Ministarstva i odredio da se ponovi postupak po CIN-ovom zahtjevu. Uprkos takvoj odluci Suda, Federalno ministarstvo je donijelo istu odluku i odbilo dostaviti tražene podatke s istim obrazloženjem – da sadrže lične podatke kao što su: ime i prezime, matični broj i mjesto prebivališta.

Ministarstvo je dostavilo informaciju da su tri zadruge vratile dodijeljena sredstva, te da su u 2020. godini pokrenuli postupke prinudnog vraćanja sredstava, ali nisu konkretizirali o kojim zadrugama se radi. U dostavljenim podacima su naveli da u protekle tri godine nisu dodjeljivali sredstva boračkim zadrugama.

Prema podacima iz revizorskog izvještaja za ovo Ministarstvo u 2020. godini, boračkim zadrugama je u ranijem periodu isplaćeno oko dva miliona maraka koja su dobila 124 korisnika.

Komisija za vršenje kontrole utroška sredstava je 2019. godine izvršila nadzor za sve zadruge koje su dobile novac u 2018. i konstatirala: 88 zadruga je namjenski utrošilo dodijeljeni novac, pet ih je djelimično opravdalo sredstva, šest zadruga nije dostavilo izvještaj o utrošku, 19 njih nije namjenski utrošilo sredstva, dok šest zadruga nije u potpunosti utrošilo dati novac.

Komisija je predložila da se korisnicima koji su nenamjenski utrošili 339.000 KM pošalje dopis s instrukcijama za povrat novca. Ministarstvo se tokom godine obratilo Federalnom pravobranilaštvu za pokretanje tužbe protiv korisnika transfera koji nisu opravdali namjenski utrošak.

Nakon toga je 16 zadrugara dobilo opomene da moraju dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku te izjave o jednostranom raskidu ugovora za 18 korisnika koji su dužni u roku od 30 dana izvršiti povrat sredstava u Trezor.

16 korisnika je dostavilo izvještaje i dodatne dokaze o namjenskom utrošku, dok su samo tri korisnika vratila ukupno 54.000 KM. Do okončanja revizije nije izvršen nadzor nad ovim izvještajima niti su tuženi korisnici s kojima je raskinut ugovor.

CIN otkrio zloupotrebe boračkog novca

Novinari CIN-a su još 2018. godine otkrili da su boračke zadruge nenamjenski trošile novac koji su dobile od Ministarstva. Među korisnicima su bili općinski vijećnici, čelnici boračkih udruženja, ali i rodbina pojedinih članova Komisije za dodjelu poticaja.

Također, CIN je kreirao i bazu podataka o poticajima isplaćenim zadrugama i njihovim članovima u periodu od 2014. do 2018. godine. Osim Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, poticaje boračkim zadrugama su isplaćivali i Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo i Ministarstvo za pitanja branilaca Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Baza sadrži podatke o više od pet miliona maraka isplaćenih poticaja. Novac je isplaćen za 69 zadruga, 125 zadrugara – pojedinaca te Boračkom zadružnom savezu FBiH.

Ostali kantoni, Brčko distrikt i Republika Srpska u tom periodu nisu isplaćivali poticaje zadrugama.

Cin.ab

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR