KCUS BEZ SAP LICENCI: Prointer odustao od Sebije Izetbegović

Sebija Izetbegović, direktorica Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo, i banjalučki IT tender magovi „Prointer“, s kojim „sarađuje“ Igor Dodik, sin Milorada Dodika, dogovorili su se da je najbolje da se ne dogovore. Posao oko održavanja SAP licenci, vrijedan 123.809 KM, u ovoj javnoj zdravstvenoj ustanovi i definitvno je propao. „Prointer“, otprilike piše, nije htio da se zamara „boranijom“. Zašto bi, kada je, na primjer, od Poreske uprave Republike Srpske, za održavanje istih licenci i integrisanog informacionog sistema upravo dobio 4.650.669 KM. U martu je od „Elektroprivrede HZ HB“ dobio ugovor vrijedan 510.120 KM.

Nakon višemjesečnih peripetija „hoće ugovor – ne dam ugovor, pitaj Kancelariju za razmatranje žalbi u Bosni i Hercegovini, poništi Sebiju, daj posao, neću posao“ priča je i konačno okončana odlukom KCUS-a da poništi tender, piše portal Zurnal.info.

Obrazloženje Izetbegovićeve u „patriota translate“ zvuči kao – „pao mi je teret s vrata“.

„’Prointer ITSS d.o.o. Banjaluka’ je dopisom br 58-l l-3-25830 od 08.06.2022. godine obavijestio ugovorni organ da nije u mogućnosti potpisati dostavljeni prijedlog okvirnog sporazuma radi promjena cijena na tržištu kao i tehničke nemogućnosti izvršenja predmetne nabavke. Kako je u konkretnom postupku javne nabavke dostavljena samo jedna prihvatljiva ponuda, ugovomi organ nije mogao odabrati drugorangiranog ponuđača te se u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama donosi Odluka o poništenju postupka javne nabavke“, piše u dokumentu kojeg je potpisala 22. juna.

Kako su tek šturo navedene „tehničke nemogućnosti“, Žurnal je dodatno pojašnjenje oko dogovora o nedogovoru potražio od „Prointera“.

„Kompanija ‘Prointer ITSS – član Infinity International Group’ zaprimila je prijedlog okvirnog sporazuma iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa postupkom javne nabavke pružanje usluga održavanja SAP licenci, 25.05.2022. godine. Uvidom u cjelokupan spis predmeta i analizom svih činjenica, utvrđeno je da je naša ponuda u pomenutom postupku istekla zaključno sa danom 02.05.2022. godine, a da KCUS prije toga nije zatražio produženje važenja naše ponude, iako su to bili dužni učiniti. Samim tim, nismo bili u mogućnosti da pristupimo potpisivanju predmetnog ugovora, uzimajući u obzir promjenu cijena na tržistu, kao i da je bilo tehnički neizvodljivo izvršiti predmet nabavke nakon isteka važenja ponude po navedenim uslovima iz tenderskog dokumenta, jer se izvršava kvartalno i nemoguće ga je obnavljati retroaktivno“, stoji u odgovoru Žurnalu.

Dalje se dodaje da „Prointer ITSS ni u jednom dijelu ne snosi odgovornost za takvu situaciju koju je, zbog nezakonitog otkazivanja postupka javne nabavke i nesprovođenja odluke Kancelarije za razmatranje žalbi BiH, prouzrokovao KCUS, čiju su odluku čekali skoro dva mjeseca“.

„Kao način prevazilaženja nastale situacije, kompanija Prointer ITSS je ponudila Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu da dostavi novu ponudu pod drugačijim uslovima, na šta je njihov odgovor upravo bio obavještenje o poništenju postupka javne nabavke“, zaključeno je.

KAKO SU RASKINULI

Izetbegović, pisao je Žurnal, 8. februara izabrala je „Prointer“ kao najpovoljnijeg ponuđača za održavanje SAP licenci i sve objavila na web stranici.

Iako je tendersku dokumentaciju preuzelo sedam potencijalnih ponuđača, među kojima i, zanimljivo, „BH Telekom“, „Lanaco“, „S Consulting“, „Roaming Networks“ i „Inteh“, samo je “Prointer” dostavio ponudu. Na javnom otvaranju ponuda niko se nije pojavio.

Sebija Izetbegović je zaključila i potpisala:

“Budući da je zadovoljena transparentnost i da je cijena prihvatljive ponude za ‘pružanje usluga održavanja SAP licenci za potrebe KCUS-a’, u okviru osiguranih sredstava za nabavku, Komisija je dala prijedlog da se donese odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i okvirni sporazum dodijeli PROINTER ITSS d.o.o. Banjaluka”.

Nakon što je „Prointer“, zbog sumnjivih poslova sa javnim sektorom i povezanosti sa porodicom Dodik, stigao na tapet velikih međunarodnih IT kompanija, Izetbegovićeva je pokušala da se „izvuče“ iz priče. Bezuspješno i nezakonito!

Pošto je u javnost procurila odluka UKCS-a da bi direktorica poslovala sa firmom povezanom s Igorom Dodikom, supruga lidera SDA Bakira Izetbegovića požurila je da poništi odluku o izboru „Prointera“ kao najpovoljnijeg ponuđača. Sve je opravdala navodnom preporukom IT sektora KCUS-a da to učini, jer je „’Microsoft’ raskinuo partnerski odnos sa ‘Prointerom’“.

„Budući da je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma na godinu dana i da je ‘Microsoft’ trenutno najveća softverska kompanija, ponuđač ‘Prointer ITSS’ neće biti u mogućnosti da realizuje predmetnu nabavku, a što se nije moglo predvidjeti u vrijeme pokretanja javne nabavke i donošenja odluke o izboru ponuđača.“

Žalbeni postupak poslužio je za prepucavanje.

„Ugovorni organ (UKCS) pogrešno tumači i primjenjuje materijalno pravo. U ZJN BiH definisano je sljedeće: …’Ugovorni organ može otkazati postupak javne nabavke samo zbog dokazanih razloga koji su izvan njegove kontrole’. Postavlja se pitanje kako je tvrdnja jedne službe dokazan razlog? Niti jedan SAP partner ne mora biti ‘Microsoft’ partner da bi mogao prodavati sve ono što SAP nudi u svom portfoliju. SAP je garantovao i garantuje da će ‘Prointer’, kao njihov ovlašteni partner, biti u mogućnosti da isporuči sve stavke koje su predmet nabavke“, stoji u žalbi „Prointera“.

U stilu Milorada Dodika IT tender majstori su nastavili.

„Ukoliko je ugovorni organ na bilo koji način sumnjao u isto, trebalo je da od ‘Prointera’ ili od predstavništva SAP-a traži dodatno objašnjenje, a ne da se rukovodi ‘čaršijskim pričama’ i rekla-kazala dokazima.“

Sebija Izetbegović je, prebacujući odgovornost na IT sektor KCUS-a, navela da je postupila po preporuci te da žalba „Prointera“ nije osnovana jer iz „firme nisu dostavili nijedan dokaz koji bi opovrgao navode iz odluke o otkazivanju postupka, odnosno da nije izgubio partnerski odnos sa ‘Microsoftom’“.

Međutim, nakon što mostarski KRŽ usvojio je žalbu “Prointera” i naredio direktorici KCUS-a da potpiše ugovor, ljubav je i definitvno pukla.

Baš tih dana „Prointer“ je rane vidao u „Elektroprivredi HZ HB“, kojom upravlja HDZ-ov Marinko Gilja. Iako je „EP HZHB“ prethodno održavanje SAP licenci procijenila na 675.605 KM sa uračunatim PDV-om, „Prointer“ se nudio se za 510.120 KM. I, dobio posao!

Kako javni sektor izdašno potpomaže porodični biznis, i PU RS, kako se očekivalo, dodijelila je ovoj IT firmi ugovor za SAP licence vrijedan nevjerovatnih 4.650.669 KM.

Tender za potpisivanje okvirnog dvogodišnjeg sporazuma raspisan je 22. marta, IT tender magovi nazvali su ga „održavanje SAP softverskih licenci i održavanje implementiranih softverskih rješenja integrisanog informacionog sistema PU RS“. Direktor Goran Maričić posao je procijenio na 5.585.235 KM sa uračunatim PDV-om. Kvalitet mu je „igrao“ neznatnu ulogu, tek 20 odsto, dok je cijena prednjačila sa 80 odsto.

Priča oko SAP-a trebalo bi da bude interesantna ovdašnjim tužiocima. Međutim, oni kao da su na dugogodišnjem kolektivnom odmoru. Zanimljivo je da je „Elektroprivreda BiH“ u planu javnih nabavki za 2018. godinu imala isti sistem trošenja na održavanje SAP licenci. Vrijednost tendera bila je 5.667.480 KM sa PDV-om. Tadašnjim tužiocima u Tužilaštvu BiH sve je bilo sumnjivo pa su izuzeli kompletnu dokumentaciju. Dogovori su obustavljeni, ali je i istraga završila u ladicama.

Dok javnost čeka tužilačku lupu, „Prointer“ nezaustavljivo grabi prema cifri od 200 miliona KM vrijednih ugovora sa javnim sektorom u BiH.

Zana Gauk / Zurnal.info

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR