Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers

Kadrovska rješenja Vlade FBiH: Iz NO KCUS-a smijenjene Sebijina desna ruka Enra Suljić i Edita Kalajdžić

Vlada Federacije BiH dala je prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke FBiH za razrješenje vršilaca dužnosti, te za imenovanje Luke Čelana za potpredsjednika Uprave banke i Maje Hadžihalilović za izvršnu direktoricu za rizike banke nakon okončane konkursne procedure, i to na period do isteka mandata predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH.

Danas je data prethodna saglasnost Skupštini UNIS Ginexa d.d. Goražde za razrješenje člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, na lični zahtjev. Također, prethodna saglasnost data je ovoj skupštini za imenovanje Mehe Delje za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora uime državnog kapitala do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.

Razrješeni su dužnosti predsjednik i član Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu zbog isteka perioda na koji su imenovani.

Iako Vlada FBiH u svom saopćenju nije navela imena smijenjenih, to su Edita Kalajdžić (sekretarka Vlade, jedan od aktera u aferi Respiratori) i Enra Suljić, inače desna ruka direktorice Sebije Izetbegović.

Također, nakon okončanja postupka izbora imenovan je Nadzorni odbor ovog kliničkog centra u sastavu Izmir Hadžiavdić (predsjednik), Namik Džanković i Bosanko Horozić (članovi), na period od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora, a najviše za još jedan mandatni period.

Razrješen je i privremeni Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Nakon okončanja postupka izbora kandidata imenovan je Upravni odbor ove javne zdravstvene ustanove u sastavu Jasmin Osmančević (predsjednik), Adnan Muslimović, Enes Gušić, Adnan Behrem, Azra Gutić – Hodžić, Tomislav Marić i Božo Jurić (članovi), na period od četiri godine.

Vlada FBiH donijela je Rješenje kojim su za članove Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije BiH, na mandatni period od šest godina, imenovani Adisa Begić i Ivo Jerkić. Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Vlada je opunomoćila Amadea Mandića.

Raport.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR