Kad već nemaju obraza, neka im je barem gu..a čista!

Služba za zajedničke poslove institucija BiH, odnosno njen direktor Dragan Šojić početkom ove godine našli su se pod lupom Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) , a kao rezultat tih istražnih radnji Šojić je u maju završio u pritvoru iz kojeg je nedavno pušten, ali uz mjere zabrane napuštanja BiH, zatim obavezu javljanja državnom organu i zabranu sastajanja s određenim osobama, piše Fokus.ba.

Šojiću se na teret stavljaju krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja i pronevjera u službi.

U međuvremenu u Službi kojom još uvijek zvanično rukovodi Šojić izvršena je finansijska revizija poslovanja. Premda u izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH objavljenom prije nekoliko dana, nema ni slova o Šojićevom hapšenju, brojne primjedbe na korištenje vozila, javne nabavke, zapošljavanja i općenito odnos prema poslovanju u ovoj službi idu u prilog optužbama koje se stavljaju Šojiću na teret.

PUTNI NALOZI BEZ PODATAKA O TROŠKOVIMA

Poznato je da se Šojić, a o čemu je Fokus već pisao, između ostalog sumnjiči da je službeno vozilo koristio za privatna putovanja u Beograd gdje je od izdržavanja kazne zbog saobraćajne nesreće koju je skrivila pobjegla njegova supruga, a da je te troškove tih putovanja navodno pravdao putnim nalozima za službena putovanja po BiH, kao da je o svemu retroaktivno sačinjavanja dokumentacija, odnosno da su ti nalozi popunjavani naknadno.

Revizori su tako pri kontroli izdataka za upotrebu službenih vozila u Službi utvrdili da se ne poštuju propisane procedure i pravila. U putnim nalozima nisu pronađeni podaci o utrošku goriva, pređenoj kilometraži,..

– Kontrolom naloga za službena vozila konstatovali smo da se odredbe Pravilnika Vijeća ministara BiH i Internog pravilnika koje se odnose na popunjavanje naloga za vozila ne poštuju u potpunosti. Naime, kod pojedinih putnih naloga ne upisuje se dnevno pređena kilometraža, podaci o utrošku goriva, kao ni stanje kilometara prilikom točenja goriva, te se stoga na pouzdan način ne može potvrditi namjensko korištenje vozila. Također je uočena neusklađenost kilometraže za iste relacije, kao i značajne dnevne loko kilometraže za pojedina vozila, naveli su revizori u izvještaju.

Služba za zajedničke poslove institucija BiH inače je nadležna da brine o nesmetanom funkcioniranju svih drugih državnih institucija u pogledu obezbjeđenja javnih nabavki, poput lož-ulja neophodnog za grijanje, hrane, pića, te higijenskih i drugih potrepština.

Ova služba pruža i ugostiteljske usluge u institucijama BiH. Poznato je da su cijene hrane i pića u ugostiteljskim objektima smještenim u državnim institucijama veoma niske i da funkcioneri mogu kompletan ručak dobiti za nekoliko maraka.

Podaci iz izvještaja sada otkrivaju zašto oni s najvišim primanjima u zemlji imaju privilegiju da plaćaju najjeftinije obroke, a “obični smrtnici” suočeni su sa svakodnevnim “divljanjem cijena”. Naime, kako stoji u izvještaju prodaja gotovih proizvoda u institucijama BiH se vrši prema važećem cjenovniku iz 2015. godine koji je na prijedlog Službe usvojilo Vijeće ministara BiH, a razduživanje robe na prodajnim mjestima se vrši prema normativima iz 2017. godine!

KORIGOVATI CJENOVNIK

Zbog toga Služba, a kako su konstatirali i revizori, ostvaruje veoma malu zaradu naročito na prodaji gotovih jela. Jasno je da bi razlika u novoj cijeni išla u budžet, pa se postavlja pitanje zbog čega građane niko ne štedi od poskupljenja, a funkcionerima se omogućava kvalitetan obrok po izuzetno povoljnim cijenama.

Revizori su utvrdili da su cijene gotovih proizvoda u ugostiteljskim objektima institucija formirane prema onima iz 2015. godine

– Poseban uticaj na utvrđivanje stvarne visine troškova imaju promjene cijena roba koje su se desile u periodu 2017-2021. godina. Potrebno je naglasiti da prodajna cijena osim troškova sirovina za pripremu jela i pića treba pokriti i sve ostale prateće troškove (osoblja, energije i sl.), što kod važećeg cjenovnika nije slučaj. Preporučujemo Službi da izvrši procjenu troškova za pripremu jela i pića, te shodno tome i procjenu potrebe korekcije prodajnih cijena u cilju izbjegavanja negativnih rezultata u poslovanju, istakli su revizori.

Posebno je zanimljiva nabavka toalet papira i ubrusa za institucije BiH. Za ovu nabavku Služba svake godine izdvoji između 400.000 i 500.000 KM. Svake godine navedu da su to dvogodišnje potrebe, ali je nejasno zbog čega se onda kupovina vrši svake godine. Ni revizori nisu naveli da li se te količine papira uistinu potroše na godišnjem nivou i da li je potrebno svake godine unaprijed stvarati zalihe papira čija se vrijednost mjeri stotinama hiljada maraka.

Faksimil dijela revizorskog izvještaja o poslovanju Službe za zajedničke poslove: Dvije nabavke toalet papira i ubrusa čija vrijednost premašuje pola miliona maraka

Revizori su ustanovili da se u prošloj godini planiralo nabaviti ubrusa i toalet papira za 430.000 KM (okvirni sporazum na period od 24 mjeseca). U konačnici provedena su dva postupka za ovu javnu nabavku i to jedan vrijednosti 389.000 KM, a drugi vrijednosti u iznosu 117.500 KM.

– U oba postupka okvirni sporazum je zaključen sa istim dobavljačem, ali su za istu vrstu robe ugovorene različite cijene. Prvobitno ponuđene cijene izabranog dobavljača su u oba postupka bile iste, ali su nakon e-aukcije snižene i to 4,5% u prvom postupku (npr. cijena za papirne ubruse u rolni je sa ponuđenih 0,60 KM/rolni snižena na 0,57 KM/rolni) i 41% u drugom postupku (npr. cijena za papirne ubruse u rolni je sa ponuđenih 0,60 KM/rolni snižena na 0,35 KM/rolni). Uvidom u prezentovanu robnu karticu navedene robe knjižena su dva ulaza (u decembru 2021. godine i februaru 2022. godine) po drugom okvirnom sporazumu (0,35 KM/rolni), pojasnili su revizori.

Kako se institucije rasipaju novcem poreskih obveznika svjedoči i podatak iz izvještaja da se godišnje na unajmljivanje parking prostora za dio službenih vozila izdvoji oko 100.000 KM. Služba za zajedničke poslove institucija BiH uspostavlja i organizira zajednički parking prostora za više institucija, a gdje uslovi i tehničke mogućnosti to dozvoljavaju, osigurava Služba za zajedničke poslove institucija BiH.

Službeni parking koriste i za privatna vozila uposlenika institucija

Jasno je da je izdvajanje oko 100.000 KM svake godine apsolutno nerentabilno i da se za do sada izdvojen novac za zakup moglo naći trajno rješenje, no sada Služba praktikuje da zakupljuje parking prostor u podzemnoj garaži poslovnog objekta Sarajevo City Center na Marijin-Dvoru u Sarajevu, što nas godišnje košta oko 97.000 KM.

NOVA ZAPOŠLJAVANJA NA TERET BUDŽETA

Iako se Služba obavezala da će parking prostor isključivo koristiti za parkiranje službenih motornih vozila po spisku koji je prije početka korištenja zakupa dužna dostaviti zakupodavcu, revizori su uvidom u fakture zakupodavca uočili da se osim službenih vozila u značajnom broju parkiraju privatna vozila zaposlenih u institucijama BiH.

– Prema usmeno iznesenim obrazloženjima Službe odobreno je korištenje parking prostora za privatna vozila jer institucije ne raspolažu dovoljnim brojem službenih vozila i zato koriste privatna vozila u službene svrhe, te da stoga Služba nema argumente da uskrati korištenje parkinga za privatna vozila. Iznesena argumentacija Službe je neprihvatljiva, jer je Pravilnikom Vijeća ministara BiH o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH utvrđen ukupan broj službenih vozila kojima može raspolagati svaka institucija. Predmetnim Pravilnikom nije definisano pravo da institucije mogu povećavati raspoloživi u odnosu na odobreni broj vozila na način da u kontinuitetu koriste privatna vozila u službene svrhe, utvrdili su revizori.

Inače, u Službi za zajedničke poslove institucija BiH stalno je zaposleno oko 500 osoba. Godišnji budžet ove institucije je oko 19 miliona KM, od čega oko osam miliona ide na plate zaposlenih.

Broj zaposlenih u ovoj službi stalno raste, pa su revizori evidentirali da su bruto plaće i naknade za 289.575 KM veće u odnosu na prethodnu godinu što je posljedica većeg prosječnog broja zaposlenih u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu, kao I unapređenja unutar službe koja podrazumijevaju i povećanja plata.

U 2021. u Službi su zaposlene 24 osobe na neodređeno vrijeme , a njih čak 49 tokom prošle godine angažovani su na određeno vrijeme .

Fokus.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR