test

Kad Mr. Po zakonu kaže da nešto nije po zakonu, onda nije.

Zamjenik ministra prometa i komunikacija BiH Nedžad Branković govorio je za Klix.ba o kontroverznom Pravilniku o registraciji vozila koji je izmijenjen samovoljom resornog ministra Vojina Mitrovića.

Kao što smo već pisali, izmjene Pravilnika predviđaju nove stickere sa RFID tehnologijom pomoću kojih će “za potrebe treće strane” biti moguće praćenje vozila i vozača, a prihod od prodaje stickera što se mjeri u milionima će ići u džepove privatnika umjesto u budžet kao što je sada slučaj.

Također od IDDEEA-e smo saznali da je postupak izmjene pravilnika nezakonit kao i ono što predviđa, te da ovakve stickere ne koristi niko u regioni i EU.

Na koji način je došlo do izmjene Pravilnika o registraciji vozila i o čemu se zapravo radi te koji je pravi razlog ove odluke?

Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH je propisano da bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila, izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji, potvrde o registraciji, potvrde o vlasništvu vozila, stiker naljepnice i registarskih tablica, o izgledu međunarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama, obliku, boji, sadržaju, vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica, pravilnikom propisuje ministar, u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove, odnosno kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine, Ministarstvom unutrašnjih poslova RS i Odjelom za javni registar BDBiH.

Tekst Pravilnika o registraciji vozila koji je potpisan i objavljen u “Službenom glasniku BiH“ (broj 53/22) nije dostavljen na mišljenje nadležnim organima niti su provedene javne konsultacije. U postupku konsultacija je objavljen drugi, nepotpun tekst pravilnika (bez dijela priloga) i u tada provedenom postupku je zanemaren najveći broj prijedloga, komentara i sugestija nadležnih organa. Također, nije pripremljeno ni obrazloženje koje sadrži razloge zbog kojih određeni prijedlozi i sugestije organa i pravnih lica nisu prihvaćeni.

Iako je Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini izričito propisana nadležnost za obavljanje poslova u oblasti registracije vozila, Ministarstvo je grubo prekršilo zakonsku obavezu saradnje sa nadležnim organima, zanemarujući njihova mišljenja i komentare te nije formiralo radnu grupu u čijem sastavu bi bili predstavnici organa nadležnih za unutrašnje poslove kao i predstavnici Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine.

U konkretnom slučaju radi se o vrlo složenom propisu i stručnost se nije mogla obezbijediti u okviru Ministarstva.

Stiče se utisak da je prilikom pripreme Pravilnika korišten outsourcing odnosno da su dio Pravilnika pripremali „vanjski sutručnjaci“, odnosne osobe koje nisu zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine.

Posebno skrećem pažnju na činjenicu da implementacija ovog Pravilnika zahtijeva materijalne izdatke i ima značajan utjecaj na Budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, kao i budžete organa nadležnih za unutrašnje poslove. Međutim, Ministarstvo nije pripremilo obrazloženje Pravilnika, niti je u nekom drugom analitičkom, informativnom i drugom materijalu iskazalo sredstva koja su potrebna za provođenje Pravilnika niti je odredilo izvore iz kojih treba osigurati ta sredstva.

Pored toga, Ministarstvo je propustilo dostaviti tekst Pravilnika na mišljenje Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine jer je to nadležna institucija koja vrši prebacivanje određenog dijela ostvarenih prihoda uplaćenih na ime dokumenata u procesu registracije vozila organima nadležnim za registraciju.

Također, posebno ukazujem na odredbe Pravilnika kojima se omogućava prenos ovlaštenja na stanice tehničkog pregleda i stručne institucije kao i propisivanje uvjeta koje moraju ispuniti, uvođenje RFID tehnologije u postupak registracije vozila te sporno određivanje cijene stiker naljepnica.

Ja ne mogu utvrditi šta je pravi razlog ovakvog postupka. Ne želim ni pomisliti na loše krajnje namjere i mislim da je ovo posljedica nepoštivanja procedure i zato sam uputio dopis Upravnoj inspekciji sa zahtjevom da ocjeni ovakav način rada na pravilniku.

Šta je tzv. JISS i RFID i zbog čega je donesena ova izmjena te da li je ugrožena sigurnost i privatnost građana?

Jedna od novina u Pravilniku o registraciji vozila jeste i uvođenje RFID tehnologije u postupak registracije vozila. Uvođenje RFID tehnologije nema uporište u zakonima i drugim pravnim aktima.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je 2012. godine razmotrilo Informaciju o mogućnostima korištenja RFID tehnologije u postupku registracije vozila, na prijedlog Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podatka Bosne i Hercegovine (na čijem čelu je tada bio direktor Siniša Macan) i usvojilo zaključak kojim je obavezalo Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine da, u suradnji s Agencijom za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podatka Bosne i Hercegovine te drugim nadležnim tijelima, predloži izmjene i dopune podzakonskih akata koji će omogućiti primjenu RFID tehnologije u postupku registracije vozila. Dakle, Ministarstvo je imalo obavezu da sa ostalim institucijama predloži Vijeću ministara Bosne i Hercegovine izmjene i dopune podzakonskih akata koji će omogućiti primjenu RFID tehnologije u postupku registracije vozila…

Obzirom da se radi o veoma složenoj tehnologiji, Ministarstvo nije ovlašteno da samo odluči o ovoj stvari već je konačnu odluku o uvođenju RFID tehnologije moralo dati Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

JISS (Jedinstveni informacijski sistem) je posebno važan segment sa bazama podataka koje ipak moraju biti pri državnim institucijama.

Skrećem pažnju i na odredbu Pravilnika kojom je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine isključeno iz donošenja odluke o cijenama stiker naljepnice a što je do sad bio slučaj. Nepoznat je način na koji je u Ministarstvu određena cijena stiker naljepnice a koja je propisana u prilogu Pravilnika.

Ono što je odjeknulo u javnosti jeste informacija da građani BiH, odnosno vlasnici automobila, mogu biti praćeni za potrebe “trećih lica“ na cestama u našoj zemlji, a što je predviđenom izmjenom Pravilnika?

Svjestan sam bojazni koju osjećaju građani nakon što su se upoznali sa odredbama ovog Pravilnika. Zbog mogućnosti praćenja i lociranja vozila, Ministarstvo je moralo pribaviti mišljenja sigurnosnih agencija koje se brinu o ličnoj sigurnosti građana, a posebno štićenih osoba u Bosni i Hercegovini.

Ko će činiti tzv. stručnu instituciju i da li se tender namješta određenoj privatnoj kompaniji bliskoj režimu u RS-u, pa i ministru Vojinu Mitroviću (SNSD)?

Iako je Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosne i Hercegovini izričito propisano da poslove registracije obavljaju organi nadležni za unutrašnje poslove (član 216.) kao i koji dokumenti se izdaju za registrovano vozilo (član 208.), odredbama Pravilnika o registraciji vozila je predviđeno da se određeni poslovi u postupku registracije vozila mogu dodijeliti stanicama tehničkih pregleda i stručnim institucijama. Međutim, treba naglasiti da se ovlaštenja mogu prenosti samo zakonom i pod zakonom određenim uslovima, a ne podzakonskim aktima.

Tako član 13. Pravilnika normira da nadležni organ (organ nadležan za unutrašnje poslove) može rješenjem ovlastiti pravnu osobu ovlaštenu za vršenje tehničkog pregleda za poslove izadavanja i aktivacije stiker naljepnice za vozila, tačnije poslove produženja registracije vozila.

Na ovaj način se stanice tehničkih pregleda nezakonito uvode u postupak registracije vozila.

Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosne i Hercegovini ne propisuje prenos ovlaštenja vršenja bilo kojih poslova u oblasti registracije vozila sa nadležnih organa na pravne osobe ovlaštene za vršenje tehničkog pregleda. U skladu sa Zakonom, stanica tehničkog pregleda može samo utvrditi da li motorno ili priključno vozilo ima propisane uređaje i opremu i da li je u ispravnom stanju, te da li ono ispunjava i druge propisane uvjete za učešće u saobraćaju (član 217.).

Nadalje, članom 43. Pravilnika je propisano da Ministarstvo može ovlastiti stručnu instituciju da obavlja poslove nabavke raspodjele i personalizacije stiker naljepnica, izabranu putem javnog konkursa na period ne duži od 10 godina. Uvjeti koje treba ispunjavati stručna institucija su dati u prilogu Pravilnika.

Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini nije propisao mogućnost prenos ovlaštenja za vršenje bilo kojih poslova u oblasti registracije vozila sa Ministarstva na stručne institucije jer Ministarstvo nije ni nadležno za pitanja nabavke i izdavanja stiker naljepnica. Nadležnosti Ministarstva su propisane Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, a Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini samo ovlašćuje ministra da u saradnji sa organima nadležnim za unutrašnje poslove donese predmetni pravilnik.

Između ostalog, ova odredba Pravilnika je i u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Ne bih želio prejudicirati, ali je zaista neobično koliko je u ovom Pravilniku posvećena pažnja kvalifikacionim sposobnostima i finansijskim kapacitetima potencijalnog subjekta kome bi bili ustupljeni ovi poslovi.

Ljudi u poslovnom svijetu lako mogu utvrditi koji pravni subjekti imaju kvalifikacione uvjete koje je propisao ministar u prilozima Pravilnika. Mislim da ministar Vojin Mitrović nije ni pročitao pravilnik koji je uputio na objavu, jer je on poslovan i uspješan čovjek i vjerujem da je ova stvar propust u proceduri, a ne namjera.

Pravilnik je stupio na snagu prvim danom septembra, a kada će biti u primjeni?

Nadam da se ovaj nezakoniti Pravilnik neće ni primjenjivati. Dopisom sam obavijestio ministra da ću se obratiti Upravnoj inspekciji i podnijeti zahtjev za vršenje inspekcijskog nadzora što sam i učinio prije stupanja na snagu Pravilnika.

Iskreno se nadam i da će primjer donošenja ovog Pravilnika skrenuti pažnju najodgovornijim ljudima u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da preispitaju procedure izrade i objave podzakonskih akata. Svaki pravilnik bi prije objave morao dobiti mišljenje od kvalifikovanih tijela o uskađenosti sa pravnim sistemom Bosne i Hercegovine.

Postoje li ikakvi benefiti za vozače izmjenom Pravilnika o registraciji vozila?

Po mom mišljenju, jedina korist za vlasnike motornih vozila bi bilo ukidanje stiker naljepnice i smanjenje naknada za dokumente jer je najveća olakšica za građane finansijsko rasterećenje.

Klix.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR