test

Gradska uprava Zenica: Ramo Isak i njegov sin Arnel (NES) vrijeđali naše inspektore

S ciljem blagovremenog i potpunog informisanja javnosti, u nastavku teksta je informacija o aktivnostima Službe za inspekcijske poslove Grada Zenica, te dešavanjima tokom vršenja službenih dužnosti gradskih inspektora, saopćeno je iz Gradske uprave Zenica.

Naime, od početka izborne kampanje, službena lica Službe za inspekcijske poslove, svakodnevno prate izborne aktivnosti u smislu kontrole poštivanja odredbi Odluke o komunalnom redu, sa akcentom na kontrolu propisnog plakatiranja i oglašavanja, zauzimanja javne površine postavljanjem reklamnih pulteva i bina postavljenih u svrhu organizovanja Centralnih predizbornih skupova.

Dana, 29.09.2022. godine tokom vršenja redovnih kontrola svih privremeno postavljenih objekata na javnim površinama, od strane dva komunalna inspektora vršena je i kontrola postavljenih objekata na Trgu Alije Izetbegovića, u neposrednj blizini Robne kuće „Bosna“.

Predmet inspekcijskog nadzora je bilo zauzimanje dijela javne površine na Trgu Alije Izetbegovića, radi postavljanja bine u svrhu organizovanja centralnog stranačkog skupa političke organizacije „NES – Narodni Evropski Savez BiH“, pri čemu je ustanovljeno da navedena politička organizacija za potrebe postavljanja predmetne bine posjeduje Rješenje o urbanističkoj saglasnosti kojim je odobreno privremeno postavljanje bine dimenzija 10,0 x 8,0 metara u svrhu organizovanja centralnog stranačkog skupa.

Na licu mjesta, tokom inspekcijskog nadzora zatečen je šator-pagoda nelegalno postavljen iza bine, a koji je postavljen suprotno urbanističko tehničkim uslovima naprijed navedenog Rješenja. Obzirom da navedeni šator-pagoda predstavlja predmet prekršaja, jer se sa istim zauzima dio javne površine za koji ne postoji Rješenje o urbanističkoj saglasnosti, a također ni organizator navedenog predizbornog skupa nije legalno tražio od nadležne Službe za urbanizam da se izda Rješenje o urbanističkoj saglasnosti za legalno postavljanje šatora, komunalni inspektori grada Zenica su započeli aktivnosti na utvrđivanju činjeničnog stanja, identifikovanju odgovornih lica koja su izvršila postavljanje predmetnog šatora-pagode.

U momentu nadzora, na lokaciji na kojoj se vršio inspekcijski nadzor su zatečeni legitimni i odgovorni predstavnici političke organizacije „NES – Narodni Evropski Savez BiH“ – Isak Ramo i Isak Arnel, koji su svojim arogantnim ponašanjem odbili sarađivati sa komunalnim inspektorima i postupiti po uputama istih.

Zbog odbijanja saradnje naprijed navedenih lica, te nemogućnosti inspektora da izvrše sve potrebne radnje, telefonskim putem je zatražena intervencija policije, pri čemu se tek iz petog pokušaja uspjelo stupiti u kontakt sa dežurnim policajcem u PS „CENTAR“. Nakon obavljenog poziva i zatražene intervencije policije, tek nakon 20 minuta na predmetnu lokaciju su pristigla dva policijska vozila.

Od strane pristiglih, uniformisanih policajaca, te jedne osobe u civilnom odijelu, na zahtjev inspektora isti su se odbili predstaviti – legitimisati, kako imenom i prezimenom, također i po broju policijske značke.

Navedena policijska lica su nastupili arogantno i neprofesionalno te svojim razgovorom i postupcima nastojali i uspjeli uliti nesigurnost i strah kod postupajućih inspektora. Tom prilikom, jasno su dali do znanja da isti neće dati policijsku podršku postupajućim inspektorima u vršenju službene radnje, odnosno utvrđivanja činjenica kao i uklanjanja predmeta prekršaja sa javne površine.

Obzirom da postupajući inspektori, kao službena lica u vršenju službenih radnji, nisu imali policijsku podršku prisutnih policajaca, a u nemogućnosti da u potpunosti izvrše započeti posao isti su prekinuli inspekcijski nadzor i udaljili se sa sporne lokacije.

Shodno svemu navedenom, obavještavamo javnost grada Zenica, ali i šire, da su policijski službenici Policijske stanice „CENTAR“, ne pružajući potrebnu asistenciju službenim licima Grada Zenica u obavljanju službenih radnji, u ovom slučaju se stavili na stranu prekršioca zakonskih odredbi, odnosno odredbi Odluke o komunalnom redu općine Zenica.

O neprofesionalnom i nezakonitom ponašanju svih lica od strane Policijske uprave 1, Zenica, odnosno Policijske stanice Centar koji su čestvovali u ovom sramnom činu zaštite lica koja su počinila prekršaj, od strane Službe za inspekcijske poslove Grada Zenice biće podnesena krivična prijava Tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona, Federalnoj upravi policije i SIPI.

Avaz.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR