test

FUP IZUZEO DOKUMENTACIJU: Ministar Željko Laketić novac za hitne slučajeve dodijelio vlastitoj sestri!

Federalna uprava policije po nalogu Tužilaštva HNK „obišla“ je Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona na čijem je čelu ministar Željko Laketić i izuzela dokumentaciju u vezi sa dodjelom poticaja privrednicima u 2019. godini. Iz nezvaničnih izvora saznajemo detalje onoga što je, između ostalog, zanimalo FUP i Tužilaštvo. Ministar Laketić tokom posljednjih godina novac je dodjeljivao vlastitoj sestri Vedrani Nurković. I to interventna sredstva namijenjena za hitne slučajeve!

-Nema to veze, sve je išlo po procedurama, mi smo se prijavili na javne pozive i dobili sredstva – kaže za Žurnal Vedrana Nurković.

Kako smo ranije objavili, ove dodjele istražuje Tužilaštvo HNK, a FUP je u drugoj polovini jula dostavio Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocu protiv jednog lica zbog zloupotrebe položaja a prema krivičnom zakonu Federacije BiH.

Laketić je na čelo Ministarstva 2015. došao kao kadar Stranke demokratske akcije, ali je 2020. godine napustio tu stranku i prešao u Savez za bolju budućnost.

U narednim godinama, ministar Laketić je, odlučujući o korisnicima poticaja za privredu, zaobišao preporuke komisije i sredstva dodjeljivao prema vlastitom nahođenju i korisnicima koji uopšte nisu ispunjavali uslove za to!

Obrt Tarra iz Mostara u vlasništvu porodice Vedrane Nurković od 2017. do 2019. dobio je ukupno 60 hiljada KM od Ministarstva privrede HNK. Od toga, dio sredstava ministrova sestra dobila je iz fonda za hitne slučajeve. 
U 2020. Vedrana Nurković i Adis Sarić osnivaju novu firmu – Tarra Company i odmah iste godine od Ministarstva privrede dobijaju 22.500 KM. Sljedeće, 2021. još 20.000. Ukupno, od 2017. do 2021. više od 100 hiljada KM. 

Nije Vedrana Nurković jedini blizak srodnik koji crpi novce iz budžeta i interventnih sredstava. 
Vlasnik kompanije Agrojata iz Konjica Uzejir Balić je brat ministra pravosuđa HNK Suada Balića. Od Ministarstva privrede dobili su oko 100 hiljada KM u posljednjih nekoliko godina. 

Ministar nije poštovao preporuke komisije

Posla će za policiju i tužilaštvo, po svemu sudeći, u Ministarstvu privrede biti i u narednim godinama. Prema informacijama Žurnala, veliki problem u dodjeli sredstava za privrednike u 2021. godini je u tome što je preporuka komisije koja je formirana za odabir korisnika naknadno samoinicijativno preinačena od strane ministra Laketića. 
Ministarstvo provrede prošle godine dodijelilo je skoro 1,4 miliona KM subvencija privatnim preduzećima. Komisija je imala zadatak da prijave razvrsta, ocijeni i dostavi ministru Laketiću. On je trebao utvrditi prijedlog odluke o odabiru korisnika. Pritom, ministar je mogao uzeti u obzir ukupan iznos sredstava koja je aplikant prethodno dobio od Ministarstva u posljednje tri godine. Ali ova odredba programa imala je za posljedicu da je veći iznos sredstava odobren korisnicima sa manjim brojem bodova, kao i da su sredstva odobrena korisnicima koji ne ispunjavaju definisane uslove. 

Vlada je na prijedlog ministra 30. 12. 2021. godine donijela odluku o davanju saglasnosti na prijedlog popisa odabranih korisnika poticajnih sredstava u ukupnom iznosu od oko 1,1 miliona KM. Ugovore sa korisnicima zaključio je ministar u januaru 2022. godine.
U nacrtu izvještaja o reviziji Hercegovačko-neretvanskog kantona koji još uvijek nije javana, a koji je na izjašnjavanje poslat ministarstvima u Vladi, navodi se da „nije praćen redoslijed korisnika sa bodovne liste prema izvještaju komisije“. 

– Ne uvažavajući redoslijed korisnika prema utvrđenim bodovima, evidentno je da su za dodjelu predloženi određeni aplikanti s manjim brojem bodova, a da pojedini aplikanti s većim brojem bodova nisu ušli u izbor za raspodjelu sredstava. Također, nižerangirani aplikanti predloženi su za dodjelu većeg iznosa sredstava od visoko rangiranih.

Naprimjer, u LOT-u Poticaji tehnološkom razvoju i digitalizaciji, Hercegovačka pivara d.o.o. Mostar sa 35,53 bodova predložena je za dodjelu iznosa od 33 hiljade KM, a prvorangirani Rukotvorine d.o.o. Konjic sa 72,42 bodova i predloženim iznosom od 10 hiljada KM). 
Odlukama Vlade od 30. 12. 2021. godine za pet korisnika sredstva su odobrena u iznosu od 94.000 KM, iako nisu ispunjavali formalno-pravne uslove za dodjelu:
– Commerc Media d.o.o. Mostar, Mo Tech d.o.o. Mostar, Mo Line d.o.o. Mostar, Oniks d.o.o. Mostar, Obrt „Primera“ Mostar.

U Izvještaju o reviziji Hercegovačko-neretvanskog kantona navode se brojni krupni propusti u radu ministarstava u sastavu Vlade, ali o njima u drugim tekstovima. 

Izvještaj potvrđuje pisanje Žurnala o nezakonitoj dodjeli interventnih sredstava (primjeri od po 200 hiljada KM) krajem prošle godine kompanijama Marinada i Jaffa-komerc. 

Niko Marušić i Dragan Čović


Premijer HNK Nevenko Herceg interventna sredstva dijelio je protvno zakonu! Umjesto da ih koristi u urgentnim situacijama dijeliio ih je po političkoj liniji. Kao jedan od primjera naveden je Niko Marušić, za kojeg smo više puta pisali da iskorištava položaj u Hrvatskom narodnom saboru i Hrvatskoj demokratskoj zajednici i svoju bliskost sa predsjednikom HDZ-a Draganom Čovićem da bi crpio budžetska sredstva za vlastitu privatnu kompaniju – Marinada, koja ima tek jednog uposlenika. Marušić je direktor Fonda za zaštitu okoliša HNK i nosilac propalog projekta fabrike rajčica, za koji je novac, između ostalog, dala i Hrvatska vlada. 

– Sredstva za privredna društva Jaffa- Komerc d.o.o. Mostar i Marinada d.o.o. Mostar u ukupnom iznosu od 400.000 KM odobrena su iz tekuće rezerve samo na osnovu zahtjeva korisnika, bez priložene dokumentacije koja bi dokazala da se radi o hitnim i nepredviđenim izdacima, u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona, zbog čega konstatujemo da nije bilo osnova za izdvajanje sredstava u namjene utvrđene ugovorima za nabavku repromaterijala, zaštitnih sredstava, mineralnih gnojiva, ambalaže kao i izgradnju objekata za pogon sušenja voća i povrća – navedeno je u izvještaju.

Iz MInistarstva privrede HNK nisu odgovorili na pitanja Žurnala o dodjeli poticaja tokom 2019. godine.

Zurnal.info

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR