Federalno ministarstvo trošilo novac bez pokrića, sve bili neki hitni i nepredviđeni slučajevi

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine objavilo je izvještaj revizije Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2021. godinu. Dobili su mišljenje s rezervom, a sporna je nezakonitost trošenja interventnog novca, kao i imenovanje uposlenika u komisije.

Zaključak Ureda za reviziju FBiH o trošenju interventnih sredstava planiranih za hitne i nepredviđene slučajeve ističe da njihova raspodjela u ovom ministarstvu iznosi 532.000 KM te da ona nije vršena na osnovu kriterija hitnosti i nepredviđenosti, kako je definisano programima utroška.

Ono što su iz Ureda naveli kao sporno je nepostojanje hitnosti prilikom dodjele novca za određene projekte iako je “hitnost” jedini zakonski osnov koji bi im omogućio trošenje tog novca.

Naveli su primjere:

Za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta interventna sredstva u iznosu od 362.000 KM dodijeljena su općinama Žepče (za dva projekta 117.000 KM), Maglaj (za tri projekta 75.000 KM), Zavidovići (za dva projekta 118.295 KM), Posušje (26.705 KM), te Gradu Široki Brijeg (25.000 KM). Analizirajući dostavljene zahtjeve korisnika vidljivo je da niti u jednom projektu štete nisu uzrokovane nepredviđenim slučajevima, što zahtijeva hitnost finansiranja. Naime, štete koje su nastale prouzrokovane su nekim prošlim događajima (najčešće poplave 2014. godine).

Interventna sredstva za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije dodijeljena su općinama Busovača (50.000 KM), Posušje (30.000 KM), Grude (10.000 KM), te Skupštini Županije Zapadnohercegovačke (60.000 KM). Uvidom u zahtjeve korisnika i priloženu dokumentaciju ne može se potvrditi da je raspodjela sredstava izvršena u skladu s kriterijima hitnosti i nepredviđenosti, kako je propisano Programom utroška sredstava.

U okviru kapitalnog transfera za zaštitu nacionalnih spomenika putem interventnih sredstava dodijeljena su sredstva za nastavak obnove i uređenja Župne crkve i svetišta u iznosu od 20.000 KM. Uvidom u dostavljenu molbu korisnika i ostalu prateću dokumentaciju nismo se uvjerili da se radi o nepredviđenom i hitnom finansiranju projekta, kako je definisano Programom utroška sredstava.

Sporno imenovanje komisija

Drugi zaključak Ureda koji je ujedno obrazloženje “mišljenja s rezervom” odnosi se na rad komisija i radnih tijela tokom 2021. godine.

Navodi se kako su angažovani zaposlenici ministarstva, od čega značajan broj u više radnih tijela, što nije u skladu sa zakonima u Federaciji BiH.

Za njihov angažman isplaćene su naknade u neto iznosu od 105.790 KM, a čak polovina ovog novca uplaćena je samo dvojici radnika.

Evo šta su iz Ureda za reviziju FBiH naveli kao izrazito sporno:

Uvidom u rješenja o formiranju komisija, rješenja o isplati i izvještaje o radu, Ured za reviziju je utvrdio da su u komisijama angažovani zaposlenici ministarstva, a pojedini u više od dvije, što nije u skladu s članom 3. Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade FBiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe.

Naknade u iznosu od 105.790 KM članovima komisija i stručnih odbora koji su zaposlenici nisu imale tretman plaće, odnosno oporezivog prihoda od nesamostalne djelatnosti, što nije u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o primjeni tog Zakona.

U radu komisija i radnih tijela tokom 2021. godine bili su angažovani zaposlenici ministarstva, od čega značajan broj u više radnih tijela, što nije u skladu s Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela koje osniva Vlada FBiH i rukovodioci federalnih organa državne službe. Uvidom u zapisnike komisija i stručnih odbora utvrdili smo da su poslovi obavljani i u toku radnog vremena, a za pojedine se nismo mogli uvjeriti da su obavljeni izvan redovnog radnog vremena. U odborima i komisijama angažovana su 32 zaposlenika (pojedini u tri do sedam komisija i odbora). Od ukupnog iznosa isplaćenih naknada, na dva zaposlenika odnosi se 54.000 KM

Preporuka ureda je da ministarstvo angažuje zaposlenike u komisijama u skladu sa zakonima i uredbama koje su na snazi u FBiH.

Kompletnu reviziju možete pročitati na ovom linku.

Klix.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR