CIK: Stupaju na snagu Schmidtove izmjene Izbornog zakona

Članica Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić izjavila je Srni da izmjene Izbornog zakona BiH koje je nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt danas stupaju na snagu.

Hadžiabdić je rekla da će od danas biti primjenjivane nove prekršajne kazne u puno višim iznosima.

Ona je navela da će, prema ocjeni CIK-a, nametnute izmjene pomoći u tome da izbori budu više fer i manje kontaminirani jer su sankcije strože.

“Dobili smo mehanizam za zaštitu integriteta izbora i to po našem mišljenju uliva veće povjerenje birača u izbore, tako da se nadamo da će to uticati na veći odziv birača”, ocijenila je Hadžiabdić.

Prema njenim riječima, sada su u Izborni zakon ugrađeni mehanizmi koji mogu zaustaviti manipulacije i obezbijediti fer izbornu utakmicu.

“Sankcije su znatno pooštrene tako da se nadamo da će to doprinijeti odvraćanju od kršenja izbornih pravila, suzbijati kršenja i represivno djelovati i obuzdati sve što nije dozvoljeno”, ocijenila je Hadžiabdić.

Ona je rekla da je Schmidt intervenisao u nekoliko poglavlja – četiri intervencije u poglavlju jedan, gdje se nalaze definicije koje su najznačajnije za CIK, a tiču se govora mržnje.

“Dobili smo i definiciju zloupotrebe javnih resursa, koja do sada nije postojala”, ocijenila je Hadžiabdić.

Prema njenim riječima, intervenisano je i na poglavlju dva čime se pomaže efikasnost i onemogućava blokada kod imenovanja izborne administracije.

Hadžiabdić je istakla da je najveći broj intervencija donesen u poglavlju sedam i u poglavlju 19-A.

“Poglavlje sedam se odnosi na izbornu kampanju i zapravo se ovim izmjenama i dopunama većina ovlaštenja vezuje za izbornu kampanju koja počinje 2. septembra”, rekla je.

U vezi sa poglavljem koje se odnosi na izbornu kampanju, Hadžiabdić je rekla da je tu jako dobro razrađena zloupotreba javnih sredstava.

“Svaka novina jeste izazov za onog ko to implementira, a u ovom momentu to će biti CIK, koji sada ima ovlaštenja da vodi detaljne istrage, provodi i mnoštvo dokaza”, dodala je Hadžiabdić.

Prema njenim riječima, u poglavlju 19-9 je novina 19-A i da to poglavlje sadrži krivične odredbe i za izbornu administraciju i za političke subjekte.

“Novina je da kod povreda koje čine članovi biračkih odbora. Može se kazniti politički subjekt u ime kojeg je imenovan član biračkog odbora novčanom kaznom koja može ići i do 10.000 KM, a što se tiče sankcija za političke subjekte, one su ranije maksimalno iznosile 10.000 KM, a sada su 30.000 KM, pa se to isto odnosi ne samo na zloupotrebu sredstava, nego i druga kršenja koja politička stranka može počiniti u kampanji”, pojasnila je Hadžiabdić.

Prema njenim riječima, sada su precizirane povrede iz poglavlja šest-sedam koje su bile uopštene u pogledu izricanja novčanih kazni koje se sada odnose i na dozvolu CIK-a da ukloni ime kandidata i poništi ovjeru političkog subjekta.

“One su prije bile uopštenog karaktera, a sada CIK ima široka ovlaštenja u pogledu izricanja sankcija za sve prekršaje koji su pobrojani u članu 19-9”, navela je Hadžiabdić.

Ona je dodala da će prekršajni postupci koje je CIK počeo prije stupanja na snagu izmjena Izbornog zakona biti okončani u skladu sa odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme izvršenja prekršaja, odnosno na osnovu zakona i prekršajnih kazni i kaznenih odredaba koje su važile do danas.

Danas zaključivanje biračkog spiska za birače van BiH

Član Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić rekla je da će na današnjoj sjednici CIK-a, između ostalog, biti zaključen Centralni birački spisak za birače van BiH.

“Mislim da ćemo danas uspjeti da taj izvještaj o upisu birača za ove izbore usvojimo, da vidimo koje prijave možemo ovjeriti, a koje ne. Svi će imati pravo žalbe”, navela je Hadžiabdić.

Ona je dodala da se druge bitne odluke odnose na kršenja u pogledu člana 16-14 Izbornog zakona.

“To je zapravo plaćena kampanja koja se vodi van perioda kampanje, pa imamo nekoliko odluka o sankcijama”, rekla je Hadžiabdić.

Raport.ba

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR