REVIZORSKO IZVJEŠĆE: “Hitnost nabavke vakcine” u FBiH trajala 3 mjeseca, umjesto 3 sata

Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine uradio je finansijski izvještaj javnih institucija za prošlu godinu, a jedan od njih posvećen je radu Zavodu za javno zdravstvo FBiH.

Dobili su “mišljenje s rezervom”, a mnogo je razloga za to.

Tako su nastali problemi s više vrsta vakcina – od BCG, DTaP + IPV + Hib pa sve do onih za COVID-19. A tu su i nepravilnosti koje se tiču isplaćenih plata – posebno one od rukovodeće pozicije u ovoj instituciji.

Dostavljeno 3 puta manje vakcina za imunizaciju djece

“Ne možemo potvrditi da su osigurane potrebne količine vakcina za imunizaciju djece u FBiH u skladu s Naredbom o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2021. godini. Dobavljač nije u roku isporučio ugovorene doze vakcina DTaP + IPV + Hib”, glasi dio revizije.

Napomenimo kako DTaP + IPV + Hib vakcine su one protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja-pertusisa (acelularna komponentna), dječije paralize (inaktivisana) i vakcina protiv Haemophilusa influenze tip b (konjugovana, adsorbovana). Radi se o vrlo kompleksnoj vakcini koja kombinuje tri tipa vakcina – acelularnu, inaktivisanu virusnu i konjugovanu.

Tačnije, ugovoreno je 59.000 – a isporučeno je samo 16.410 doza!

“S obzirom na godišnju distribuciju i stanje ovih vakcina na kraju godine, ne možemo potvrditi da su osigurane dostatne količine kako bi se provodila redovna imunizacija u skladu s Naredbom o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti dok se ne provede procedura nabavke za naredni period”, navodi se dodatno u reviziji.

S obzirom na to da se isporuka nije desila, niti je ugovor realizovan u skladu sa ugovorenim količinama,
iskazani rashodi za nabavku vakcina su precijenjeni za 1.734.593 KM, glasi jedan od zaključava revizora.

Bez nabavke BCG vakcina

Ali, to nije jedini problem sa vakcinama koji je ovaj zavod imao, tu su i BCG vakcine. koje djelomično štite od tuberkuloze.

Kod nas se BCG vakcina daje na rođenju. Vrlo je bitno djetetu šta prije dati ovu vakcinu, s obzirom da što je veća životna dob, to je ova vacina manje efikasna.

Pokazuje 60-70% efikasnosti u zaštiti od teških oblika tuberkuloze, u koje spada tuberkulozni meningitis te milijarna tuberkuloza, kako navodi Vakcina.ba.

“S obzirom na stanje vakcina na skladištu, kod planiranja potrebnih količina cjepiva u trogodišnjoj
nabavci za period 2022-2024 uzete su u obzir postojeće zalihe, pa je utvrđeno da okvirnim sporazumom za nabavku BCG vakcine u 2022. godini uopće nije planirana nabavka vakcine”, navodi Ured za reviziju.

Hitnost: Umjesto nekoliko sati, trajalo 3 mjeseca

Naredne nepravilnosti tiču se Vlade FBiH i potpisivanja Međunarodnog sporazuma o povjerljivosti s kompanijom Kineske nacionalne Biotec Grupe (proizvođač) i Kina Sinopharm International Korporacijom (prodavač).

Vlada FBiH je odobrila pa je direktor Zavoda 9. juna prošle godine potpisao ugovor o nabavci i to direktnoj 500.000 doza vakcina Sinopharm od China National Biotec Group Company Limited (CNBG) i proizvođačem Beijing Institute of Biological Products Co, Ltd (oboje kao isporučioci) i Sinopharm International Hongkong Limited (kao prodavac).

Sredstva za nabavku vakcina, kao i transport, uvoz i skladištenje obezbijeđena su Odlukom Vlade o preraspodjeli sredstava (12.000.000 KM) i iz sredstava tekuće rezerve Vlade FBiH (2.140.200 KM)

Iz navedenih sredstava izvršena je nabavka vakcina u iznosu od 12.516.000 KM.

“Proces nabavke vakcina trajao je preko tri mjeseca, što je u suprotnosti sa zakonskim odredbama koje definišu izuzeće od procesa javnih nabavki zbog hitnosti, koje po mišljenju Agencije za javne nabavke BiH predstavljaju situacije kada je potrebno reagovati istog momenta, npr. u roku od jednog ili dva sata, čak u nekoliko minuta, odnosno kada objektivno nije moguće primijeniti ni pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci”, navodi se u izvještaju.

“Budući da nabavka vakcina u momentu potpisivanja ovog ugovora nije bila okončana, ne možemo potvrditi primjenu izuzeća od procedura javnih nabavki za usluge uvoza, skladištenja i transporta”, glasi dio revizije i jedan od razloga što je Zavod dobio “mišljenje s rezervom”.

Od više potpisanih ugovora, dosta vakcina je i propadalo – tačnije: 375.427 doza.

Postupak odabira dobavljača za usluge uništenja medicinskog otpada – vakcina do okončanja revizije nije proveden. Izbor kompanije koja bi to uradila je planiran za ovu godinu, a vakcine su odložene te čekaju one iz kantonalnih zavoda kako bi se uništenje zajedno obavilo.

“Period provođenja nabavke vakcina trajao je preko tri mjeseca i na skladištu je na kraju godine ostalo 300.358 vakcina… Nije prezentirana dokumentacija na osnovu koje bi se utvrdile specifikacije i karakteristike roba koje su bile predmet nabavke, niti da je izvršena provjera kvalificiranosti ponuđača”, napisali su revizori.

Došlo je do novih nepravilnosti jer je Vlada FBiH ugovor nabavci vakcina Sinofarm proglasila povjerljivim, iako se radi o javnim sredstvima te se i sama roba tiče javnog zdravstva koji finansiraju građani. Sve se to protivi članu 4. Zakona o budžetima u FBiH.

Dodatni problem – plate

Pojavili su se i problemi s platama zaposlenih u Zavodu, a posebno direktora ove ustanove.

Kako revizori pojašnjavaju, duži vremenski period plate se vrše po uvećanim koeficijentima pa se navedeno ne može smatrati privremenim odlukama o odobrenju uvećanja osnovnog koeficijenta za obračun plaće.

“Ne možemo potvrditi opravdanost donošenja odluka o odobrenju uvećanja osnovnog koeficijenta za obračun plaće za položajni dodatak koju je donio direktor Zavoda, a da ih nije razmatrao i odobrio Upravni odbor, naročito jer većina internih akata Zavoda vezana za obračun i isplatu plaća nije donesena u skladu sa važećom zakonskom i podzakonskom regulativom”, podcrtali su revizori.

Oni napominju kako su plate izabranih dužnosnika i rukovodećih državnih službenika određene u znatno manjem iznosu od plate direktora, te se ne može se potvrditi opravdanost utvrđenog iznosa plaće direktora Zavoda.

Najviša isplaćena neto plaća iznosi 4.850 KM, najniža 512 KM, a prosječna 1.370 KM.

A šta je Zavod za javno zdravstvo FBiH odgovorio?

Zavod je 12. 7. 2022. godine dostavio komentar na Nacrt izvještaja o izvršenoj finansijskoj reviziji za 2021. godinu.

U nastavku, prenijet ćemo samo neke dijelove:

“Za neisporučene količine vakcina Infanrif IPV+Hib izvršeno je rezervisanje sredstava 12. 1. 2022. godine na poziciji rashoda i razgraničenih rashoda za nabavku lijekova u iznosu od 1.734.593 KM. Nakon obavijesti dobavljača od 1. 2. 2022. godine da do isporuke neće doći u skladu sa ugovorom, jer proizvodnja vakcine traje šest mjeseci, Zavod nije poduzeo aktivnosti na pravilnom iskazivanju, već je sačinio finansijske izvještaje sa precijenjenim tekućim rashodima i kratkoročnim razgraničenjima i tek 6. 4. 2022. godine dostavio Federalnom ministarstvu finansija zahtjev za otkazivanje rezervisanja sredstava iz Budžeta 2021. godine.

Redovni program obavezne imunizacije provodi se radi prevencije bolesti, a količina vakcina planira se na osnovu broja rođene djece i kalendara imunizacije kojim se utvrđuju doze za vakcinaciju i revakcinaciju određenim vakcinama. Zavod je od 2019. godine pokrenuo proceduru trogodišnje nabavke vakcina i zaključenog okvirnog sporazuma, koji bi trebao osigurati da se nabave potrebne količine vakcina za FBiH. Na osnovu okvirnog sporazuma potpisuju se godišnji ugovori kojima se utvrđuju količine vakcina na osnovu programa imunizacije i kalendara imunizacije za tekuću godinu. Svako odstupanje u naručenim količinama može proizvesti nedostatak vakcina za provedbu Naredbe o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti za
tekuću godinu, što nije u skladu s utvrđenim nadležnostima Zavoda da planira i vrši
centralnu distribuciju vakcina. Potpisanim ugovorom, sa utvrđenim cijenama, količinama i rokovima isporuke, zajedno sa kaznenim klauzulama za neispunjenje ugovorenih uslova, treba da se osigura isporuka ugovorenih vakcina u skladu sa ugovorenim uslovima. Svrha bankarske garancije je da se osigura realizacija ugovora i da se sankcionišu dobavljači koji ne postupaju u skladu s potpisanim ugovorima, kako se takvi propusti ne bi ponovili.

Zavod je na osnovu Zaključka Vlade FBiH od 25. 2. 2021. godine uključen u proces nabavke i uvoza vakcina protiv COVID-a 19 za potrebe FBiH. Na internet-stranici Zavoda objavljena je Odluka o pokretanju postupka nabavke 10. 3. 2021. godine, kao i Ponovljeno pozivno pismo za dostavu ponuda za nabavku i isporuku vakcina protiv
COVID-a 19 u 2021. godini 23. 4. 2021, kojim je utvrđen dodatni rok za dostavljanje ponuda: sedam dana. Nakon višemjesečnih pregovora, 9. 6. 2021. godine potpisan je Ugovor o direktnoj nabavci 500.000 doza vakcina Sinopharm. Zbog navedenog ne možemo prihvatiti argumente za hitnost provođenja postupka i izuzeće od primjene
Zakona o javnim nabavkama. Također, ne možemo prihvatiti obrazloženja da je na zahtjev dobavljača u toku pregovora Vlada FBiH proglasila Ugovor o nabavci vakcina provjerljivim, s obzirom na to da se nabavka vakcina finansira javnim sredstvima, što nije u skladu s principom transparentnosti definisanim članom 4. Zakona o budžetima u FBiH.

U vezi komentara koji se odnose na plaće i naknade ističemo da se plaća direktora utvrđuje u skladu s članom 6. Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH, u iznosu do pet prosječnih mjesečnih neto plaća isplaćenih u FBiH u prethodna tri mjeseca prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Upravni odbor je utvrdio plaću direktora za period od 17. 11. 2021. do 31. 12. 2022. godine u visini od 4,95 prosječnih mjesečnih neto plaća isplaćenih u FBiH u prethodna tri mjeseca.

Uvažavajući činjenicu da je Zavod budžetski korisnik, te da su plaće izabranih dužnosnika i rukovodećih državnih službenika na osnovu Zakona o plaćama i naknadama plaća u organima vlasti FBiH utvrđene u znatno manjem iznosu, ne možemo potvrditi opravdanost utvrđenog iznosa plaće direktora Zavoda”, navodi se u objašnjenju Zavoda, između ostalog.

Cijeli izvještaj Ured za reviziju FBiH možete pročitati OVDJE.

Pressmediabih.com

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR