Podignuta optužnica za ratni zločin u Srebrenici protiv komandanta Drinskog korpusa Vojske RS-a

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine, podigao je optužnicu protiv Milenka Živanovića, rođenog 1946. godine u Ratkovićima, Srebrenica, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

“Optuženi se tereti da je kao general i komandant Drinskog korpusa VRS 1995. godine, kao učesnik Udruženog zločinačkog poduhvata, vršio planiranje i rukovođenje aktivnostima jedinica Drinskog korpusa u rasprostranjenom i sistematičnom napadu usmjerenom protiv bošnjačkog civilnog stanovništva na području Srebrenice i Žepe”, navodi se.

U optužnici se navodi da je optuženi, počevši od mjeseca marta 1995. pa do sredine jula te godine, u više navrata, izvršio blokiranje zaštićene zone Srebrenica, sprečavao snabdijevanje, kao i naredio artiljerijske napade na civilno stanovništvo i ciljeve na području Srebrenice, kako bi se stvorili nepodnošljivi životni uvjeti i civilno stanovništvo prisilio da napusti svoje domove i imovinu.

“Također, optuženi se tereti za artiljerijske i pješadijske napade na stanovništvo, koji su rezultirali smrću više osoba, kao i napade na stanovništvo prilikom napuštanja Srebrenice i napad na položaje snaga UN-a sa ciljem njihovog onesposobljavanja za zaštitu civila. Nadalje, optuženi se tereti da je vršio mobilizaciju svih raspoloživih vozila i potrebnog goriva sa ciljem prisilnog progona civilnog stanovništva s područja Srebrenice, kao i transporta zarobljenih muškaraca i dječaka koji su prisilno odvojeni radi zarobljavanja i ubijanja”, izjavili su.

Optuženi se također tereti da su vojne i policijske jedinice pod njegovom komandom učestvovale u zarobljavanju više hiljada muškaraca i dječaka s područja Srebrenice, na putnoj komunikaciji Bratunac – Milići, kao i njihovom nezakonitom zatočenju i transportu, dodali su.

“Tužilaštvo BiH će navode optužnice dokazivati pozivanjem većeg broja svjedoka, kao i iznošenjem većeg broja materijalnih dokaza, uključujući i dokumentaciju dobijenu saradnjom s tužilaštvom i sudom MRMKS u Den Haagu”, kazali su iz Tužilaštva BiH.

INSAJDER.Media

MEDIJSKI PARTNERI PORTALA INSAJDER.MEDIA

NAŠ IZBOR